'วีระศักดิ์' เตรียมฟื้นเศรษฐกิจ 'จตุจักร' แหล่งช้อปของคนไทย-เทศ

4 June 2018


2 มิ.ย. 61 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กก. นำคณะลงพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ตามบัญชา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการจากผู้แทนผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกลับมานิยมท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าในตลาดนัด เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการค้าขายตลาดนัดจตุจักร

ซึ่งพอสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการได้ดังนี้

1. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอสำหรับนักท่องเที่ยว/การขนถ่ายสินค้า
2. มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าบนพื้นผิวจราจร ทำให้ขาดความเป็นระเบียบ ไม่สวยงาม และกีดขวางทางเดิน
3. มีการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคกลางจากผู้ค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม
4. ค่าเช่าแผงตลาดนัดมีราคาสูงกว่าของเอกชนที่ตั้งอยู่โดยรอบ
5. ต้องการให้ ททท. ช่วยสนับสนุนเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ มาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเพิ่มความคึกคักแก่ตลาดนัดจตุจักร
6. ต้องการให้ตลาดนัดจตุจักรมีรูปแบบบริหารงานโดยความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ รฟท. กทม. และภาคประชาชน

ภายหลังรับฟังปัญหาความต้องการจากผู้แทนแล้ว รมว.กก. ได้เดินสำรวจทักทายผู้ค้าและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมตลาดนัดด้วย
……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ใช้ชีวิตคุ้มค่า+เปี่ยมคุณภาพ "เอ็ม จตุจักร" ทางเลือกที่ดีที่สุด
รฟท.เร่งหาเอกชนเช่าสิทธิเก็บค่าจอดรถตลาดจตุจักรเปิดซองเสนอราคา 5 ก.พ.นี้
ฐานเศรษฐกิจ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ จตุจักร Thansettakij ฟื้นเศรษฐกิจ แหล่งช้อปปิง