เอกชนร่วมปฏิวัติการศึกษาไทย ปรับตัวสู้‘ดิจิตอลดิสรัปชัน’

8 March 2018


เป็นเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุค Digital Disruption (การเปลี่ยนแปลงรูปแบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล) อย่างเต็มตัว และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดที่กำลังนำมาซึ่งความท้าทาย ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทันกระแสโลก เพราะกว่า 47% ของการจ้างงานกำลังจะหายไป และ กว่า 90% ของตำแหน่งงานดั้งเดิมกำลังจะถูกดิสรัปต์ และถูกเปลี่ยน โฉมไปแบบ พลิกหน้ามือเป็นหลังมือภายในปี 2573

ไม่เพียงเท่านี้ยังส่งผลถึงภาพรวมของการศึกษาไทยที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะเด็กไทยไม่สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งที่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นหัวใจพื้นฐานของการเรียนรู้ในยุคนี้

นั่นจึงเป็นที่มาที่ Disrupt ธนาคารกสิกรไทย และ TCP ประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน “Education Disruption Conference and Hackathon 2018” โดยร่วมกับทีดีอาร์ไอ, ดีแทค, ปตท. และอารียา พร็อพเพอร์ตี้ นำวิทยากรผู้มีชื่อเสียงมาแบ่งปันแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจุดประกายปฏิวัติการศึกษาไทย

++เรียนแบบเดินตามท่อ

นายกระทิง พูนผล ผู้ก่อตั้ง Disrupt และกองทุน 500 TukTuks กล่าวว่า สำหรับการศึกษาของเด็กไทยนั้นแบบระบบดั้งเดิมเรียกได้ว่าเป็น Education Dumb pipe หรือการเดินไปตามท่อ คือการสร้างคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ ตามรูปแบบเดียวกันทั้งหมด โดยเป็นการศึกษาแบบเส้นตรงไม่คำนึงถึงความสามารถและทักษะของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันจึงเป็นเสมือนการจำกัดด้านความรู้และการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบที่ระบบการศึกษากำหนดไว้ ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะนำเครื่องมือทางดิจิตอลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อประโยชน์และเสริมทักษะทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะกว่า 47% ของการจ้างงานกำลังจะหายไป และกว่า 90% ของงานในรูปแบบเดิมจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง

++มูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้าน
ปัจจุบันหลายคนมองว่าการจะเข้ามาพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษายังไม่น่าสนใจพอ ทั้งที่อุตสาหกรรมทางด้านการศึกษามีมูลค่าสูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็น 10% ของจีดีพี และการเรียนผ่านออนไลน์มีมูลค่าถึง 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ผู้ที่เข้ามาลงทุนยังน้อยมาก ซึ่งทักษะที่จำเป็นในอนาคตคือการสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบ การเขียนโปรแกรม พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อฝึกฝนให้คนไทยเป็นครีเอเตอร์ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้ตามทักษะ เป้าหมายและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ด้วยการเปลี่ยนโรงเรียนเป็นสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเริ่มขยับแล้ว ดังนั้นไทยจึงต้องปรับตัวไม่นิ่งเฉย นายกระทิง กล่าว

++50% อ่านหนังสือไม่ออก
ทางด้านของ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า ทีดีอาร์ไอมองว่าเรื่องการศึกษาเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งจากผลการสอบวัดความรู้ Pisa พบว่าเด็กไทยมีผลสอบอยู่ในอันดับท้ายๆ อีกทั้งเด็กไทยเฉลี่ยกว่า 50% อ่านหนังสือไม่ออก คือไม่สามารถอ่านจับใจความได้, 53.8% ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานในชีวิตประจำวันไม่ได้ และ 46.7% ไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพียงพอที่ในปัจจุบัน ดังนั้นทีดีอาร์ไอจึงมีความต้องการที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจุดกระแสปฏิรูปการศึกษาของไทย รวมถึงได้มีการก่อตั้งองค์กร ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership) ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เนื่องจากธุรกิจต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมถูกดิสรัปต์ไปแล้ว เหลือเพียงแต่ภาครัฐและการศึกษาที่ยังไม่มีการดิสรัปต์ เพราะต้องอาศัยแรงจูงใจจากบุคคลภายนอก

++บันไดสู่ดีแทคฯ แบตช์ 6

ขณะที่นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการดีแทค แอคเซอเลอเรท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดีแทคได้ร่วมสนับสนุนเงินลงทุนในสตาร์ตอัพทางด้านการศึกษาหรือ EdTech Startup อย่างต่อเนื่องสำหรับงาน Education Disruption Conference and Hackathon 2018 ที่ได้จัดขึ้นนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะมีเมนเตอร์ที่ช่วยดูแลให้คำปรึกษา สำหรับผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับโอกาสเข้าร่วมโดยทีมที่มีผลงานชนะเลิศจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วม Fast Track ของ โครงการ dtac accelerate batch 6 ที่จะเริ่มเปิดโครงการใน วันที่ 7 มีนาคมนี้ และการพิจารณาการร่วมทุนจาก 500 TukTuks พร้อมเข้าร่วมบูตแคมป์โดยมีกูรูจากซิคอน วัลเลย์ร่วมให้คำแนะนำในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำการตลาด เพื่อต่อยอดไปสู่การลอนช์ในระดับสเกลได้

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,345 วันที่ 4 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561


การศึกษา กสิกรไทย ทีดีอาร์ไอ เทคโนโลยีดิจิตอล เด็กไทย Digital Disruption