ขึ้นราคา! เบนซิน-โซฮอล์ 50 สต. เว้น E85 ขึ้น 30 สต. ‘ดีเซล’ คงเดิม

17 January 2018


ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาเบนซิน-โซฮอล์ 50 สต./ลิตร เว้น E85 ขึ้น 30 สต. ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้

-17 ม.ค. 61 -บมจ.ปตท. และบมจ.บางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์เพิ่มอีก 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (18 ม.ค.) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกสำเร็จรูปในสถานีบริการน้ำมันปตท.และบางจาก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 35.56 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.45 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.18 บาท, E20 ลิตรละ 25.94 บาท, E85 ลิตรละ 20.94 บาท ส่วนดีเซลคงเดิมที่ลิตรละ 27.59 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)


น้ำมัน ขึ้นราคา