‘ออโธพิเซีย’แต่งตัวเข้า MAI กลุ่มเอสเอ็มอีขานรับมาตรการบีโอไอดันเข้าตลาด

9 December 2017


ออโธพิเซียเชื่อมาตรการเพิ่มวงเงินภาษีอีก 100% ของบีโอไอจะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ต้องการเข้าตลาด MAI ตื่นตัวมากขึ้น เผยบริษัทเตรียมขอรับสิทธิ์จากการเข้าตลาดช่วงปลายปี 61 ด้าน ผจก. ตลาด MAI รับช่วยได้แต่คงไม่มาก เพราะขั้นตอนการเข้าตลาดมีเงื่อนไขที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) มีมาตรการในการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อก้าวสู่ระดับสากล ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดบีโอไอได้เพิ่ม มาตรการในการส่งเสริมให้เอสเอ็มอีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) โดยให้ได้รับวงเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มอีก 100% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2563

วินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม กรรมการผู้จัดการบริษัทออโธพิเซีย จำกัดนายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม กรรมการผู้จัดการบริษัทออโธพิเซีย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า มาตรการดังกล่าวที่ออกมาจะเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่ต้องการเข้าตลาด MAI เกิดการตื่นตัวมากขึ้น จากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าการจะนำบริษัทเข้าสู่ตลาด MAI ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้โดยง่าย เพราะเอสเอ็มอีจะต้องดำเนินการหลายอย่างตามกฎเกณฑ์ของตลาดฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใส การตรวจสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี (Auditor) เป็นต้น

สำหรับเอสเอ็มอีที่เตรียมตัวจะเข้าตลาด MAI อยู่แล้วแน่นอนว่าย่อมได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ ส่วนเอสเอ็มอีที่กำลังมีแผน และกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ แต่ก็จะต้องชั่งใจการดำเนินการทุกอย่างเพื่อเข้าตลาดจะคุ้มค่าหรือไม่กับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกลับมา ขณะที่ในส่วนของบริษัทนั้น ล่าสุดกำลังอยู่ระหว่างการประสานงาน กับบีโอไอถึงเงื่อนไข และขั้นตอนในการที่จะขอรับสิทธิ์จากมาตรการ โดยบริษัทมีแผนจะเข้าตลาด MAI ในปลายปี 61 หรืออย่างช้าในปี 2562

ซึ่งขั้นตอนปัจจุบันอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) แต่ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วทั้งการตรวจสอบองค์กรจากภายนอกและภายใน “บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากบีโอไออยู่แล้วในส่วนของการยกเว้นภาษีเงินได้จากการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นระยะเวลา 8 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่ในการผลิต ซึ่งล่าสุดได้ลงทุนไปเกือบ 100 ล้านบาท เพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรภายในโรงงาน และล่าสุดกำลังดำเนินการประสานกับบีโอไอเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการใหม่ที่เพิ่งออกมา”

สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาด MAI ที่ระบุว่า มาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยเสริมให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ และเตรียมตัวที่จะเข้ามาระดมในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเกิดการตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาด MAI ได้ทันภายในระยะเวลาที่บีโอไอกำหนด โดยกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จะประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์จากบีโอไออยู่แล้ว และ 2. กลุ่มที่สนใจเข้าตลาด MAI ซึ่งกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์บีโอไออยู่แล้วก็จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกำหนดใน 3 ปี เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวนี้คงช่วยกระตุ้นให้เอสเอ็มอีต้องการเข้าตลาด MAI ได้บ้างแต่คงไม่มากเท่าใดนัก เพราะการจะเข้าตลาด MAI จะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมตัวหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางด้านการตรวจสอบบัญชี การปรับปรุงองค์กร และผลการดำเนินงาน เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมี 100 บริษัทขนาดกลางที่เตรียมตัวจะเข้าตลาด MAI โดยทุกบริษัทมีที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งปี 2561 คาดว่าจะสามารถเข้าสู่ตลาด MAI ได้ 15 บริษัท

“บริษัทที่น่าจะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนก็คือ บริษัท ซัน สวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ซึ่งทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ รวมถึงธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร โดยมีแผนจะเข้าตลาด MAI ในปีหน้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะได้รับทั้งสิทธิ์ในการส่งเสริมจาก MAI และตามมาตรการใหม่”

อย่างไรก็ตาม MAI เตรียมที่จะหารือกับบีโอไอเพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ต้องการจะเข้าตลาด MAI ผ่านการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ และจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยการประสานความร่วมมือในครั้งนี้ก็เพื่อดูว่ามีบริษัทใดบ้างที่ได้รับการส่งเสริมจาก บีโอไอ และมีบริษัทใดที่กำลังยื่นคำขอเข้าตลาด MAI ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งจะทำให้ได้ตัวเลขของบริษัทที่ชัดเจนมากขึ้น”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,320 วันที่ 7 - 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560


เอสเอ็มอี บีโอไอ MAI ออโธพิเซีย