พาณิชย์ชี้ช่องขยายตลาดเครื่องประดับในจีนชูสินค้าเกรดดีจับมือพันธมิตรท้องถิ่น

1 December 2017


พาณิชย์ชี้ช่องทางขยายตลาดเครื่องประดับไทยในจีน ชูจุดขายสินค้าเกรดดี มีคุณภาพจับตลาดระดับกลางถึงสูง แนะร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นในการทำตลาด หวังเพิ่มโอกาสการขายและการทำตลาดในจีน

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิช์ เผยว่ากรมฯ ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ประเทศจีน ทำการสำรวจตลาดเครื่องประดับในจีน ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ที่เมืองเซียะเหมินว่า ขณะนี้ตลาดเครื่องประดับในจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีร้านใหม่ๆ เปิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งแบรนด์ท้องถิ่นและแบรนด์ต่างประเทศ และกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกลางได้ให้ความสำคัญกับการซื้อเครื่องประดับเพิ่มมากขึ้น

จากการสำรวจพบว่า จีนเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับเครื่องประดับแบรนด์ต่างชาติ เนื่องจากตลาดใหญ่ ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสดีที่แบรนด์เครื่องประดับจากไทย จะมองหาลู่ทางในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีน ทั้งนี้ควรมุ่งพัฒนาและวางตำแหน่งสินค้าในระดับกลางถึงระดับสูง เนื่องจากยังมีช่องว่างให้ทำตลาด และต้องทำตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าสำหรับลู่ทางในการเข้าสู่ตลาดนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจะต้องเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ค้าจากจีน เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าสู่ตลาด และควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ทั้งในไทยและจีน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่เครื่องประดับ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องประดับสามารถขยายตลาดเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการส่งออกเครื่องประดับเข้าสู่ตลาดจีน จะต้องคำนึงถึงการกำหนดราคาจำหน่าย เพราะเครื่องประดับที่จะส่งไปจำหน่ายในจีน ต้องจ่ายภาษีนำเข้าอัตรา 0-35% ภาษีมูลค่าเพิ่มอัตรา 17% และภาษีบริโภคสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย 5-10% ซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนของเครื่องประดับไทย ดังนั้น จึงควรกำหนดราคาให้เหมาะสม และวางตำแหน่งสินค้าให้อยู่ในระดับกลางถึงสูง

ทั้งนี้กรมได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าไทย, สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย, สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงินไทย, สมาคมช่างทองไทย, สมาคมเพชรพลอยเงินทอง, สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 61 โดยกำหนดระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีกระทรวงพาณิชย์ จีน เครื่องประดับ สินค้า ตำแหน่งสินค้า