กรมชลฯ ใช้คลอง ร.1 ระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักเมืองหาดใหญ่

29 November 2017


กรมชลประทาน ใช้คลอง ร.1 ระบายน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเมืองหาดใหญ่ แม้จะอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายคลอง แต่สามารถระบายน้ำได้มากขึ้นกว่าเดิม

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ช่วยราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในกรณีที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อ.หาดใหญ่ กรมชลประทาน จะใช้คลองระบายน้ำ ร.1 ช่วยระบายน้ำในคลองอู่ตะเภา หากปริมาณน้ำในคลอง อู่ตะเภา ที่สถานีวัดน้ำ X.90 บ้านบางศาลา อำเภอคลองหอยโข่ง มีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที จะระบายน้ำส่วนหนึ่งลงสู่คลองภูมินารถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภาที่จะไหลผ่านลงสู่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในเกณฑ์สูงสุดไม่เกิน 465 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไม่เกินความจุของคลองที่รับได้

ทั้งนี้ คลองภูมินารถดำริ หรือคลองระบายน้ำ ร.1 แม้ว่าปัจจุบันจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างปรับปรุงขยายคลอง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคลองให้รับน้ำได้มากขึ้น แต่ก็สามารถเปิดบ่อก่อสร้างให้น้ำระบายผ่านได้ โดยไม่มีผลกระทบกับงานก่อสร้าง เพื่อช่วยระบายน้ำจากคลองอู่ตะเภาไปลงทะเลสาบสงขลาได้มากขึ้นจากเดิม 465 เป็น 815 ลบ.ม./วินาที รวมปริมาณน้ำที่สามารถระบายออกจากพื้นที่อ.หาดใหญ่ ลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวมกันประมาณ 1,270 ลบ.ม/วินาที นอกจากนี้ บริเวณปลายคลอง ร.1 กรมชลประทาน ยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำบางหยี เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลาให้เร็วที่สุดด้วย


ฝนตกหนัก กรมชลประทาน หาดใหญ่ ระบายน้ำ