สยามพิวรรธน์ผนึกยักษ์ค้าปลีกต่างชาติจัดประชุมผู้นำพันธมิตรระดับเอเชียครั้งแรกในไทย

23 August 2017
สยามพิวรรธน์ จับมือยักษ์ค้าปลีกญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวันจัดประชุม  “The 1st Global Privilege Partnership Annual Meeting” ระดมสมองเสริมแกร่ง เพิ่มอำนาจต่อรอง

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายส่งเสริมการตลาด บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน , สยามเซ็นเตอร์ , สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม  เปิดเผยว่า ท่ามกลางกระแสการเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว และความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของพฤติกรรมผู้บริโภค  ทำให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาการบริการและสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในปัจจุบันจากผลของโลกไร้พรมแดน ที่ผู้คนสามารถเดินทางจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งได้อย่างง่ายดายการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคและร่วมมือวางแผนงานในการส่งเสริมการค้าปลีกระดับภูมิภาคโดยเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของบริษัทที่จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางสยามพิวรรธน์ จึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำพันธมิตรค้าปลีกระดับภูมิภาคเอเชียประจำปีครั้งแรก   “The 1st Global Privilege Partnership Annual Meeting” ขึ้นที่ประเทศไทย โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรค้าปลีกจาก ศูนย์การค้าฮ่องกง ไทม์สแควร์, ศูนย์การค้าไอออน ออร์ชาร์ด สิงคโปร์, ห้างสรรพสินค้าไทเป 101 ไต้หวัน และห้างสรรพสินค้าปาร์คโก้ ญี่ปุ่น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและสร้างสรรค์กลยุทธ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมการธุรกิจนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทร่วมกับพันธมิตรผู้นำในตลาดค้าปลีกของแต่ละประเทศท่องเที่ยวยอดนิยม นำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งสู่เวทีโลกที่เหนือระดับผ่านแคมเปญระดับประเทศ Global Privilege Partnership ที่ได้รับความนิยมอย่างดียิ่งจากกลุ่มสมาชิกซึ่งปัจจุบันมีฐานสมาชิกรวมกันทั้งหมดจำนวนกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก  และพันธมิตรค้าปลีกจาก 5 ประเทศเห็นพ้องกันว่า จะมีการขยายความร่วมมือภายใต้ Global Privilege Partnership ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง อาทิ การจัดให้มีการประชุมระหว่างพันธมิตรร่วมกันทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปปรับใช้ และดึงดูดลูกค้าจากแต่ละประเทศ การขยายสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสมาชิก เพื่อร่วมกันเพิ่มจำนวนสมาชิกและเพิ่มความถี่ของการเดินทางเยือนศูนย์การค้า พร้อมทั้งดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ

“เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าสมัยใหม่ จึงจัดให้มีการทำ Pop-up store หรือ พาวิลเลี่ยนของประเทศพันธมิตร เพื่อแนะนำสินค้าระหว่างกัน เช่น การจัดทำ Pop-up Store ของไทยดีไซเนอร์ ที่ห้างพันธมิตรอื่น ๆ  นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องให้ร่วมมือกันจัดทำ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Corporate activities) เช่น นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะระดับโลก หรือกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลพิเศษ เพื่อหมุนเวียนจัดแสดงในศูนย์การค้าของแต่ละประเทศ เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครให้ลูกค้าของพันธมิตรค้าปลีก ซึ่งความร่วมมือเช่นนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองให้ธุรกิจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันได้อย่างดี”

อย่างไรก็ดีจากความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นครั้งนี้ จะนำไปสู่การพลิกโฉมของวงการค้าปลีกโลก เพราะเราไม่ได้มองว่าเราเป็นคู่แข่ง แต่เราเป็นพันธมิตรธุรกิจข้ามประเทศ เราเชื่อว่าการร่วมมือกันพัฒนากลยุทธ์ค้าปลีกจะช่วยให้สยามพิวรรธน์สามารถขยายกลุ่มลูกค้าสมาชิกได้เพิ่มเป็นเท่าตัว ภายในสามปีนับจากนี้ และจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังศูนย์การค้าพันธมิตรของเราให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน


สยามพิวรรธน์ ฮ่องกง ไทม์สแควร์ ไอออน ออร์ชาร์ด สิงคโปร์ ไทเป 101 ไต้หวัน ปาร์คโก้ ญี่ปุ่น