ลอรีอัล ส่งพนักงานจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

14 July 2017


หนึ่งในนโยบายด้านซีเอสอาร์ของ ลอรีอัล คือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งลอรีอัลทำมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำพนักงานจิตอาสา ลงพื้นที่ในชุมชนใกล้เคียงกับที่ทำงานของลอรีอัล ล่าสุด กับการฉลองครบรอบ 108 ปี ได้มีการจัดกิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ 2017” โดยพนักงานลอรีอัลทั่วโลก ร่วมพลังจิตอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์คืนสู่สังคม

สำหรับประเทศไทย “นาตาลี เกอร์ชไตน์ เคอโรดี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีมพนักงานจิตอาสา 500 คน เดินทางไปพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยเหลือชุมชนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ภายในฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลน ปลูกต้นโกงกาง และเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน และยังทาสีบริเวณสะพาน เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์รวมมูลค่า 1 แสนบาท เพื่อปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า

“นาตาลี” กล่าวว่า นโยบายของลอรีอัลมีการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ คิดดี ทำดี รู้จักแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกัน ยังสร้างเสริมให้เกิดทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งปีที่ผ่านมาพนักงานลอรีอัลกว่า 2.8 หมื่นคนในกว่า 70 ประเทศร่วมกิจกรรมจิตอาสา คิดเป็นจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรมกว่า 2 แสนชั่วโมง

กิจกรรมจิตอาสาของลอรีอัลประเทศไทย เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยส่วนใหญ่จะเลือกลงพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ที่ใช้เวลาในการเดินทางจากที่ทำงาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพนักงาน เพราะพนักงานจำนวนมาก ต้องมีการดูแล และจัดสรรกิจกรรมให้เพียงพอ อนาคตอาจจัดไปในสถานที่ที่ไกลขึ้น ตามความเหมาะสม

นอกจากกิจกรรม “ลอรีอัล ซิติเซ่น เดย์ 2017” แล้ว ลอรีอัล ยังมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอื่นๆ อีก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากไอเดียของพนักงาน ที่ได้มาจากคอมมิวนิตีของพนักงานลอรีอัลประเทศไทยที่เรียกว่า Happy Bee ที่จะนำเสนอไอเดียช่วยเหลือสังคมขึ้นมา นอกเหนือจากกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย
สำหรับสตรีผู้ขาดโอกาสอายุระหว่าง 18-35 ปี เพื่อฝึกอาชีพช่างผมฟรีในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ สยามสแควร์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ไลน์ ไอดี: BTBL2017 รวมไปถึงโครงการช่วยเหลือคุณแม่ผู้มีรายได้น้อย ให้มาทำงานกับลอรีอัล และโครงการจัดหาจัดจ้าง ที่ทำร่วมกับซัพพลายเออร์

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,278 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


ลอรีอัล