เปิดปม! ขอใช้ป่าสงวน 2 พันไร่ ผุดสนามบินพังงา

19 June 2017


จากกรณี “บางกอกแอร์เวย์ส” ขอใช้พื้นที่ป่าสงวน 2,000 ไร่ สร้างสนามบินพังงา ขณะเดียวกัน สตง. ก็เข้ามาร่วมตรวจสอบโครงการนี้ด้วย ... ติดตามได้จากรายงาน

 


ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว จ.พังงา ที่ถูกระบุว่า เป็นป่าเสื่อมโทรม กำลังตกเป็นเป้าหมายในการสร้างสนามบิน จ.พังงา ตามที่บริษัท การบินกรุงเทพ หรือ บางกอกแอร์เวย์ส ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าแห่งนี้ จำนวน 2,000 ไร่

ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 บริษัท การบินกรุงเทพ ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างสนามบินภายในประเทศและระหว่างประเทศภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กำหนดเวลาใช้พื้นที่ 30 ปี ภายใต้ออฟชันพิเศษ “ให้เครื่องบินของหน่วยงานรัฐใช้พื้นที่สนามบินแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย”

  

จากนั้น 13 พ.ค. 2559 เทศบาลตำบลลำแก่นนัดชาวบ้านหมู่ 4 บ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มารับฟังความคิดเห็นและขอมติกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าครั้งนี้ โดยมีตัวแทนป่าไม้และบริษัท การบินกรุงเทพ ร่วมชี้แจงในเวที

นอกจากคำขออนุญาตจะไม่ผ่านความเห็นชอบจากชาวบ้านในพื้นที่แล้ว ยังถูกตั้งคำถามจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถึงความเหมาะสมในหลายประเด็น จึงทำหนังสือทักท้วงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  

คำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนสร้างสนามบินครั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมป่าไม้ ที่ต้องติดตามว่า จะมีคำตอบออกมาอย่างไร


บางกอกแอร์เวย์ส สนามบินพังงา รุกป่า ป่าสงวน