ลูกหนี้1.2 หมื่นรายเคว้ง แก้หนี้3 พันล้านติดคนเข็น

30 October 2015


เลขากองทุนฟื้นฟูฯ เผยเอง ลูกหนี้ 1.2 หมื่นรายยังเคว้ง หลังมติครม.เศรษฐกิจอนุมัติแผนการชำระหนี้วงเงิน 3 พันล้านตั้งแต่เดือนพฤษภาฯ แต่ยังไม่ได้จ่ายซักบาทเดียว ชี้เหตุเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ และขาดคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน วงในเผย "ฉัตรชัย" ตั้งคณะกรรมการสรรหา ดีเดย์ประชุมนัดแรกวันที่ 28 ต.ค.นี้

วัชระพันธุ์ จันทรขจรนายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ได้มีอนุมัติแผนการชำระหนี้แทนเกษตรกรจำนวน 3 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหานี้สินเกษตรกรเร่งด่วน จำนวน 1.2 หมื่นราย ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลค่าหนี้ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาท ล่าสุดจนถึง ณ เวลานี้ยังไม่มีการจ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว สาเหตุจากองค์ประกอบของคณะกรรมการยังไม่ครบ ประกอบกับมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ ดังนั้นจึงได้ทำเรื่องถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 คนซึ่งจะมาจากการสรรหาเพื่อเข้ามาช่วยงาน กฟก.

"ล่าสุดทางรัฐมนตรี กำลังจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน กำลังรอคำสั่งอยู่ ถ้าได้กรรมการชุดนี้มาจะทำให้ครบองค์ประกอบของสำนักงานฯ ที่จะดำเนินงานได้เต็มรูปแบบ เพราะที่ผ่านมาไม่มีคณะกรรมการที่ครบก็ทำได้แค่บางส่วนเท่านั้น"

นายวัชระพันธุ์ กล่าวถึง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการจำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 6 คน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน หรือการธนาคาร การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อุตสาหกรรมชุมชน เทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรรมการที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ นายวัชระพันธุ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ทางสำนักงานได้ริเริ่มการคืนโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกรที่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมีนาคม จำนวน 100 คน และวันที่ 27 ตุลาคมนี้จะคืนโฉนดให้กับเกษตรกรอีกจำนวน 130 ราย รวมแล้ว 230 ราย โดยเป้าหมายเกษตรกรที่จะคืนโฉนดทั้งหมด 600 รายกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการชำระหนี้คืน

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่า ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ทางคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน กฟก.จะมีการประชุมนัดแรก เพื่อกำหนดแนวทางและคุณสมบัติ ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคล คาดว่าจะมีในใจกันอยู่แล้วว่าเป็นใครบ้าง

อนึ่ง คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกร จำนวน 20 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน และคณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ที่ได้กำหนด จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 41 คน เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,100 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กฟก.