ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ผนึกบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกแคมเปญ “ดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี"

4 April 2017


นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ 1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) และ นายวิทย์ ตันติวรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดตัวออกแคมแปญสินเชื่อบ้านพิเศษสุดในรอบปี ด้วยแคมเปญ “ดอกเบี้ยคงที่ 10 ปี ไม่มีเปลี่ยน ฟรีทุกค่าใช้จ่าย” สำหรับลูกค้าบ้านในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับดังนี้  อัตราดอกเบี้ยคงที่นานถึง 10 ปี  ฟรีทุกค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าอากรแสตมป์  วงเงินกู้สูงสุด 100%

สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกโครงการทั่วประเทศ โดยได้รับอนุมัติและเบิกเงินกู้ภายในวันนี้ – 30  มิถุนายน 2560

 


แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดอกเบี้ย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์