ลาวขายไฟมาเลย์-สิงคโปร์ เริ่มเฟสแรก ก.ย. 100 เมกะวัตต์ผ่านข่ายสายส่งไทย

22 January 2017


รัฐบาลลาวประกาศโครงการขายไฟฟ้าให้ประเทศมาเลเซีย เริ่มต้น 100 เมกะวัตต์ผ่านโครงข่ายสายไฟแรงสูงของไทย เผยเป้าหมายต่อไปคือสิงคโปร์ ตอกยํ้ายุทธศาสตร์การเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนของลาว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ส รายงานอ้าง ดร. ดาววง โพนแก้ว อธิบดีกรมนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ว่าลาวส่งพลังงานไฟฟ้าเป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว และกำลังขยายลูกค้าไปที่มาเลเซียและสิงคโปร์

ดร. ดาววง ระบุว่าในเฟสแรก ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง จะขายไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ให้มาเลเซีย ซึ่งจะเริ่มเดือนกันยายนปีนี้ โดยกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของลาวได้เตรียมเอกสารและนัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมาเลเซีย เพื่อเจรจากันในเรื่องราคาและวิธีการส่งผ่านไฟฟ้าผ่านเครือข่ายสายไฟของไทยในเดือนมีนาคม

ในเฟสที่ 2 ลาวจะส่งไฟฟ้าไปขายให้สิงคโปร์ 100 เมกะวัตต์ผ่านเครือข่ายสายไฟของไทยและมาเลเซีย โดยตั้งเป้าเริ่มการส่งไฟในปี 2563

เวียงจันทน์ไทม์ส ระบุว่าก่อนหน้านี้ ลาวเตรียมขายไฟฟ้าให้ไทยในราคา 7 เซ็นต์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.52 บาท) ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงและขายให้เวียดนามและกัมพูชาในราคา 6 เซ็นต์สหรัฐฯ (ประมาณ 2.16 บาท) ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ขณะที่ราคาไฟฟ้าในสิงคโปร์อยู่ที่ 20 เซ็นต์สหรัฐฯ (ประมาณ 7.20 บาท) ทำให้ลาวสนใจขายไฟฟ้าให้สิงคโปร์

ดร. ดาววงระบุว่า การขายไฟให้มาเลเซียเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งรัฐบาลลาวจะทำการประเมินผลดีและความท้าทายในการขายไฟฟ้าให้กับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยกระทรวงพลังงานฯ พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน โดยโครงการนำร่องขายไฟไปมาเลเซีย เป็นไปตามเอ็มโอยู ในโครงการบูรณาการพลังงานลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ LTMS-PIP

ข้อตกลงเอ็มโอยู LTMS-PIP เกิดขึ้นจากการเจรจาความร่วมมือและการปรึกษาหารือระหว่างรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของ 4 ประเทศ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมความพยายามให้เกิดระบบการค้าพลังงานไฟฟ้าแบบพยุหะภาคีของอาเซียนและการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลาวเร่งขยายตลาดส่งออกไฟฟ้าเนื่องจาก ลาวจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1หมื่นเมกะวัตต์ ภายในปี 2563 โดยในจำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะเป็นการส่งออกถึง 75 % ขณะที่ประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพียง 25 % ของที่ผลิตได้

ภายในปี 2573 กำลังการผลิตไฟฟ้าในประเทศลาวคาดว่าเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวเป็น 2 หมื่นเมกะวัตต์ ทำให้มีกำลังผลิตเหลือส่งออกเป็นจำนวนมาก

 สังเขป

โครงการบูรณาการพลังงานลาว ไทย มาเลเซียสิงคโปร์ (Laos, Thailand,Malaysia and Singapore Power Integration Project-LTMS-PIP) เป็นผลต่อเนื่องจากบันทึกความเข้าใจที่มีการลงนามกันในการประชุมระดับรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน (ASEAN Ministerson Energy Meeting-AMEM)ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในโครงการ Power Integration ระหว่างไทย ลาว มาเลเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือกันทั้งด้านเทคนิค ระเบียบ และราคาในการเชื่อมต่อระบบส่ง และการซื้อขายไฟฟ้า ระหว่าง 3 ประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่าวหากประสบความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ จะถือเป็นครั้งแรกของการซื้อขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีในอาเซียน (multilateral power trade in ASEAN)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,229 วันที่ 22 - 25 มกราคม 2560