“ชิงต่าว” นำทุเรียนไทยบินลัดฟ้า เสิร์ฟตลาด "ทุเรียนพรีเมี่ยม" จีนตอนเหนือ

23 มิ.ย. 2567 | 01:13 น.

สนามบินเจียวตง ชิงต่าว ในเมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ทางภาคตะวันออกของจีน ผุดไอเดียนำเข้าทุเรียนสุกไทยทางอากาศ ป้อนตลาดทุเรียนพรีเมี่ยมในจีนตอนเหนือ แก้ปัญหาทุเรียนไม่อร่อยเนื่องจากขนส่งนานทั้งทางน้ำและทางบก

เมื่อเร็วๆนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติ เจียวตง ชิงต่าว (Qingdao Jiaodong International Airport) ได้จับมือศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรตงฟางติ่งซิ่น ดัน ทุเรียนสุกไทย ลัดฟ้าเข้าจีนเหนือ ผ่าน เมืองชิงต่าว ได้สำเร็จ ประกันคุณภาพและความสด ขยายโอกาสเกษตรกรไทย แก้ปัญหาทุเรียนไม่อร่อยเนื่องจากขนส่งนาน

ทั้งนี้ ทุเรียนสุกจากไทยได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากหน่วยงานจีนและภาคเอกชนท้องถิ่น โดยทุเรียนสุกล็อตแรกปริมาณ 1,371 กิโลกรัม ได้เดินทางผ่านเส้นทางกรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ชิงต่าว โดยสายการบิน Longhao Airlines เที่ยวบิน GI4373 และส่งต่อไปที่ศูนย์การค้าผลิตภัณฑ์การเกษตรตงฟางติ่งซิ่น ซึ่งเป็นตลาดค้าผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซานตง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายทุเรียนสุกจากไทยดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อเอาชนะข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียวตงชิงต่าวยังได้เปิด “ช่องทางสีเขียว” สำหรับผลไม้นำเข้า เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาคุณภาพของสินค้าด้วย

ท่าอากาศยานนานาชาติ เจียวตง ชิงต่าว (Qingdao Jiaodong International Airport)

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันเมืองชิงต่าว เป็นเมืองท่านานาชาติของจีน โดยก่อนหน้านี้ ได้เคยมีการเปิดเส้นทางนำเข้ามังคุดสดจากอินโดนีเซียผ่านท่าอากาศยานนานาชาติแห่งนี้มาแล้ว และครั้งนี้ก็เป็นคิวของทุเรียนไทย

บริษัท Qingdao Yousheng Feng Fruit ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทุเรียนเป็นผลไม้อันดับต้นที่ชาวจีนโปรดปราน ด้วยมาตรฐานความเป็นอยู่ของชาวจีนที่ดีขึ้นส่งผลให้มาตรฐานในการซื้อทุเรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ดี ทุเรียนที่มีขายในเมืองชิงต่าวส่วนมากถูกขนส่งเข้ามาทางเรือ หรือทางบกจากเมืองอื่น ๆ  ซึ่งระยะเวลาในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นมักจะส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติของทุเรียน

โอกาสในตลาดจีน ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมจากไทย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน หรือ BIC เห็นว่าการนำเข้าทุเรียนสุกทางอากาศ สามารถแก้ pain points ของการนำเข้าทุเรียนได้ตรงจุด และยังตอบโจทย์รสนิยมในการบริโภคของชาวจีนที่หรูหราขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วย

คอลัมน์ ชี้ช่องจากทีมทูต เป็นความร่วมมือระหว่างฐานเศรษฐกิจ กับศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ globthailand.com กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ / ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) เมืองชิงต่าว