“เวียดนาม” ประกาศกลางเวที "WEF" ตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2050

18 ม.ค. 2567 | 10:11 น.

“เวียดนาม” ประกาศกลางเวที WEF 2024 ตั้งเป้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี 2050 พร้อมยืนยันแนวนโยบายของเวียดนามในยุทธศาสตร์การพัฒนาโลก

นายฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ (Pham Minh Chinh) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่สำคัญของเวียดนามระหว่างการประชุมการประจำปีครั้งที่ 54 ของ World Economic Forum (WEF ) 2024ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม (เวลาท้องถิ่น) โดยเป็นการพูดคุยบนเวทีนอกรอบ

การสนทนาดังกล่าวมี ศาสตราจารย์ เคลาส์ ชวับ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ WEF และผู้นำ 100 คน ตัวแทนของประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ บรรษัท และธุรกิจต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ WEF ดำเนินรายการโดย โธมัส ฟรีดแมน คอลัมนิสต์ของนิวยอร์กไทม์ส

เคลาส์ ชวับ ตั้งข้อสังเกตว่าเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นดาวเด่นในเอเชียตะวันออกเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง เป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจระดับโลกอีกด้วย เขาชื่นชมบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามเป็นอย่างมาก โดยกล่าวว่าเวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้บุกเบิกการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและอัจฉริยะอย่างแท้จริง

 

ขณะเดียวกัน โธมัส ฟรีดแมน กล่าวว่าเวียดนามเป็นตัวอย่างของการปฏิรูปและการพัฒนา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นแบบจำลองของการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วและยั่งยืน เมื่อเขาเริ่มสอบถามประสบการณ์ของเวียดนาม แนวทางการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาระดับโลก

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ระบุว่า เวียดนามมีวัตถุประสงค์คือ การสร้างประเทศชาติที่เข้มแข็ง ให้ความสำคัญกับความมั่งคั่ง การพัฒนาโดยรวมของประชาชน ด้วยวิสัยทัศน์สู่ปี 2030 เวียดนามจะกลายเป็น "ประเทศกำลังพัฒนา" ที่ทันสมัย มีรายได้ปานกลางระดับสูง ในขณะที่เป้าหมายในปี 2050 เวียดนามจะกลายเป็น "ประเทศพัฒนาแล้ว" ที่มีรายได้สูง

โดยดำเนินการตามนโยบายที่สอดคล้องกันของเวียดนามในการสร้างรัฐสังคมนิยมที่ปกครองด้วยกฎหมายและเศรษฐกิจตลาดที่มุ่งเน้นสังคมนิยม ขณะเดียวกันก็พัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นอิสระ พึ่งพาตนเองได้ ด้วยการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ ประเทศดำเนินนโยบายต่างประเทศในเรื่องเอกราช การพึ่งพาตนเอง สันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนา มันยังคงอยู่ในนโยบายการป้องกัน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมขั้นสูงที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ประจำชาติ ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเพื่อนที่ดี เป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ และเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ

เขาชื่นชมบทบาทของประชาชน โดยพิจารณาว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด แรงผลักดัน และเป้าหมายของการพัฒนา โดยประชาชนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมโดยตรงและได้รับประโยชน์จากการกำหนดนโยบายและการดำเนินการ

ระหว่างการสนทนา นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เน้นย้ำประเด็นสำคัญหลายประการสำหรับเวียดนามในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การเปลี่ยนแปลงสีเขียว และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์

เโดยความพยายามของเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ เฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเวียดนามกำลังวางแผนที่จะฝึกอบรมวิศวกร 50,000 ถึง 100,000 คนสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตอันใกล้นี้

ในด้านปัญญาประดิษฐ์ เวียดนามจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ลดข้อจำกัดด้านลบของ AI ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้างฐานข้อมูลระดับชาติ ควบคู่ไปกับการจัดทำนโยบายเพื่อดึงดูดการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิผลของการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้แบ่งปันความพยายามของเวียดนามในการตระหนักถึงการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยกล่าวว่า ประเทศได้ปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวในเชิงรุกต่อ ดินถล่ม ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ โดยกำลังดำเนินโครงการพัฒนาข้าวคาร์บอนต่ำคุณภาพสูงในพื้นที่ 1 ล้านเฮคเตอร์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารทั่วโลก