ทำความรู้จัก “คุโรดะ จุน” ประธานเจโทร กรุงเทพฯคนใหม่

19 ส.ค. 2565 | 08:01 น.

ประธานเจโทรฯ คนใหม่เผย พร้อมสานต่อภารกิจในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี โดยเฉพาะด้านการค้า-การลงทุน รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของไทย ที่เป็นแกนหลักห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ และเป็นประเทศที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากที่สุด

นาย คุโรดะ จุน (Kuroda Jun) ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) คนใหม่มีผล 12 ส.ค.2565 โดยขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเข้ารับตำแหน่งต่อจากนายทาเคทานิ อัทสึชิ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมิ.ย. ที่ผ่านมา

 

ภายใต้การดูแลของนายคุโรดะ เขาเปิดเผยว่า ตระหนักดีถึงบทบาทและภารกิจของเจโทร กรุงเทพฯ ในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และมีส่วนร่วมดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อไป

คุโรดะ จุน ประธานเจโทร กรุงเทพฯ คนใหม่

“ภายใต้สถานการณ์โลกที่ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ภูมิภาคอาเซียนมีความสำคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้น ประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นความได้เปรียบเชิงพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนที่มีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งเป็นแกนหลักห่วงโซ่อุปทานของบริษัทญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้ และประเทศไทยมีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากที่สุด นับจากนี้ไป เพื่อประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะเติบโตไปด้วยกันในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ” นายคุโรดะกล่าว และว่า

 

 เจโทร กรุงเทพฯ จะคงดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพื่อสั่งสมผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป เช่น

  • การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  • ความพยายามของภาครัฐและเอกชนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจ BCG และคาร์บอนนิวทรัล (ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
  • และการเผยแพร่ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ทั้งนี้ นายคุโรดะเริ่มทำงานที่กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (กระทรวงมิติ หรือ เมติในปัจจุบัน) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2533 ตลอดระยะเวลาประมาณ 30 ปีที่เมติ นายคุโรดะได้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า นอกจากนี้ ยังได้ไปประจำที่ทวีปอเมริกาเหนือ เช่น ปี 2553 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กองอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน สำนักความร่วมมือการค้าและเศรษฐกิจ และ ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรการรับมือการเปิดตลาด

 

ต่อมาในปี 2556 ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักนโยบายการค้า ประจำทวีปอเมริกาเหนือ เป็นต้น และตั้งแต่ปี 2562 จนถึงก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธาน เจโทร กรุงเทพฯ นายคุโรดะ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมระบบการค้าพหุภาคี สำนักนโยบายการค้าของญี่ปุ่น

 

นอกจากการทำงานที่เมติแล้ว นายคุโรดะ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมของเจโทร สำนักงานนิวยอร์กในปี 2550 และดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2558 ต่อมาในปี 2561 ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานทั่วไป งานนิทรรศการนานาชาติประจำปี 2025 (EXPO 2025, Osaka, Japan)

 

นายคุโรดะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว เมื่อปี 2533 และปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัย Duke ในปี 2539