นายกฯ ยกหูคุย "สีจิ้นผิง" ถกสู้โควิด ชูความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 

14 กรกฎาคม 2563

ซินหัว,ปักกิ่ง — ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน "สีจิ้นผิง" ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย เมื่อวันอังคาร(14 ก.ค. 63 )

 

สีจิ้นผิงกล่าวว่านับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จีนและไทยต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน และใช้การกระทําอันเป็นรูปธรรมสะท้อนมิตรภาพอันลึกซึ้งดัง “ครอบครัว เดียวกัน”

 

ณ ปัจจุบันที่โรคระบาดยังคงแพร่กระจายอยู่ทั่วโลก จีนและไทยล้วนเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งฝ่ายจีนยินดีร่วมมือกับฝ่ายไทยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆประสานงานป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงส่งเสริมการกลับมาทํางานและเดินสายการผลิตอย่างปลอดภัย

 

จีนจะยังคงยึดมั่นแนวคิดประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน และทํางานร่วมกับประชาคมนานาชาติ ซึ่งรวมถึงไทย เพื่อสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้ดําเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือป้องกันโรคระบาดระดับโลก เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนต้านโรคระบาด และมีส่วนร่วมค้ําจุนสาธารณสุขโลก

 

สีจิ้นผิง ยังเน้นย้ำว่าสายสัมพันธ์จีน-ไทย มีรากฐานแข็งแกร่งและศักยภาพทรงพลัง นับตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้ ทั้งสองประเทศ สามารถรับมือกับผลกระทบจากโรคระบาด และเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมืออันเป็นรูปธรรม โดยการค้าระดับทวิภาคี ได้เติบโตสวนกระแส การก่อสร้างทางรถไฟจีน-ไทยได้ก้าวหน้าอย่างราบรื่น

 

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประสานการสร้างแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ ไทยอย่างไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางนวัตกรรมใหม่อย่าง อีคอมเมิร์ซ ผลักดันการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านจีน-ไทยสู่ขั้นใหม่

 

ฝ่ายจีนนั้นยินดีทํางานร่วมกับฝ่ายไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนธํารงรักษากระแสธารแห่งการพัฒนาและความเจริญมั่งคั่งของภูมิภาคให้ดีเลิศต่อไป

 

ด้านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า ไทยและจีนช่วยเหลืออีกฝ่ายอยู่เสมอขณะต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสะท้อน ให้เห็นมิตรภาพอันลึกซึ้งดังวลีอมตะ “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” โดยไทยชื่นชมภาวะผู้นําของรัฐบาลจีนและแนวคิด ประชาชนต้องมาก่อนในการต่อสู้กับโรคระบาด รวมถึงความพยายามพัฒนาวัคซีนให้เป็นสินค้าสาธารณะของโลก ซึ่งไทยหวังเสริมสร้างความร่วมมือกับจีนในการพัฒนายาและวัคซีนต้านโรคระบาด

 

ฝ่ายไทยนั้นยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแข็งขัน และสนับสนุนความพยายามของจีนในการปกปักรักษาผลประโยชน์หลักของตนเอง โดยไทยหวังใช้โอกาสจากวาระการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีนครบรอบ 45 ปี มาสร้างเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า นวัตกรรม และการบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการร่วมสร้างแผน ริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง และขยับขยายความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างสองประเทศ

 

ฝ่ายไทยยินดีทํางานร่วมกับฝ่ายจีน เพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพความมั่นคงของภูมิภาค ตลอดจนส่งเสริมการ สรรค์สร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกัน

 

อนึ่ง พลเอกประยุทธ์ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ของจีน โดยสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบคุณความ ห่วงใยดังกล่าว

 

 

ที่มา : ซินหัว