นายกฯ ชื่นชม AWEN! ชี้ต้องใช้ 'เศรษฐกิจดิจิทัล' เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่

10 พ.ค. 2561 เวลา 12:35 น. 243
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการการสตรีอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้แทนเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้


D4S_1541

นายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมบทบาทของผู้แทนผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่าย AWEN โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการสตรีในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยยินดีที่จะรับเป็นเจ้าภาพและดำรงตำแหน่งประธาน AWEN ต่อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งมีวาระ 2 ปี ระหว่างเดือน พ.ค. 2561 จนถึงเดือน พ.ค. 2563 ซึ่งในระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นประธาน ASEAN ด้วย ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำงานร่วมกันผลักดันการส่งเสริมบทบาทของสตรีเข้าสู่การหารือในระดับต่าง ๆ ต่อไป

โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่า ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ควบคู่ไปกับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีจุดประสงค์ร่วมกัน เพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันต่อไป


app-MP24-3081-A

ในโอกาสนี้ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียนแห่งประเทศไทย (AWEN-Thailand) แจ้งว่า ทางเครือข่ายฯ มีนโยบายที่จะผลักดันเรื่องการบูรณาการและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับภาคสตรีที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ (Big Data) เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของสตรีและภาคธุรกิจต่อไป ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจสตรีรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากนักธุรกิจสตรีรุ่นพี่ด้วย ในลักษณะ Networking ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีเห็นว่า เครือข่ายฯ จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งรัฐบาลยินดีให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านต่อไป


……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
ไทยเป็นเจ้าภาพเวที "นโยบายประมงอาเซียน"
ระยองศึกษาระบบขนส่งมวลชนรับมืออีอีซีหวังเป็นศูนย์กลางอาเซียนดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว
Tagsworld

แท็กที่เกี่ยวข้อง