svasdssvasds

เปิด “โครงการลมหายใจเพื่อเมือง” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ กทม.

11 ส.ค. 2565 เวลา 8:30 น.

จากลมหายใจเพื่อน้อง ส่งต่อสู่ลมหายใจเพื่อเมือง ปตท. สนับสนุนเป้าหมายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร    ในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ร่วมกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย ปตท. จะร่วมภารกิจปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร

 

พร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอีก 20 ล้านบาท เพื่อจัดตั้ง “กองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษา” โดยที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนช่วงชั้นรอยต่อที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจกว่า 60,000 คน รวมสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนภายใต้โครงการลมหายใจเพื่อน้อง ทั้งสิ้น 171 ล้านบาท

เป้าหมายการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในครั้งนี้จะเริ่มปลูกในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม. โดยปลูกเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มอายุยาว และไม้เถาที่มีเนื้อไม้ เช่น ต้นประดู่ป่า ต้นรวงผึ้ง ต้นไทรย้อยใบแหลม ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ของกรุงเทพฯ เริ่มนำร่องพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ซึ่งเป็นพื้นที่ของ ปตท. ที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์และมุ่งให้เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กันต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวของ กทม. รวมไปถึงร่วมกับ กทม. ในการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะ

ที่ผ่านมา ปตท. มีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว ตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ โครงการป่าในกรุง เป็นต้น พร้อมร่วมผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Emission

 

การร่วมมือในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมมือของภาคเอกชนและภาครัฐที่ร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศน่าอยู่ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด