บาทอ่อนรอบ 7 ปี ! ส่งออกยิ้ม-นำเข้าอ่วม

12 กรกฎาคม 2565

ดอลลาร์แข็ง ในรอบ 20 ปี สู่บาทอ่อนในรอบ 7 ปี เศรษฐกิจไทย อยู่ในภาวะขาดดุลการค้า เหตุจากการนำเข้าและส่งออกเยอะพอๆกัน

ส่งออกยิ้ม นำเข้าอ่วม รอบ 7 ปี | THANTALK | 12/07/65

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22