"ฝ่ายค้าน" ยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล อภิปรายไม่ไว้วางใจ

16 มิถุนายน 2565

"ฝ่ายค้าน" จ่อยื่นญัตติซักฟอกรัฐบาล ปิดประตูสู่การ "ยุบสภา" ตามกฎหมายรัฐบาลจะยุบสภาหนีไปไม่ได้ เวทีซักฟอกรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นรอบนี้ฝ่ายค้านเหมา 11 รัฐมนตรีโดนเรียบ!

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เวทีด่ารัฐบาลฟรี | ลึกแต่ไม่ลับ | THAN TALK | 16/06/65

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22