เวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย l THAN TALK l 29 ก.ย. 2564

29 กันยายน 2564

เวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เชื่อมต่อกับการสร้างและขยายถนน เพื่อแก้ปัญหาการจราจร

เวนคืนที่ดิน 5 เขต สร้างสะพานเกียกกาย l THAN TALK l 29 ก.ย. 2564

ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22