svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศธรรมศาสตร์นำเข้าวัคซีน-ยาได้โดยตรง | THAN TALK | 27 ส.ค.64

27 ส.ค. 2564 เวลา 7:00 น. 88

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดหา ,ผลิต ,ขาย ,นำเข้าวัคซีนโควิด-19 รวมถึงขออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ราชกิจจาฯ ประกาศธรรมศาสตร์นำเข้าวัคซีน-ยาได้โดยตรง | THAN TALK | 27 ส.ค.64
ติดตามรายการฐานทอล์ก ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 11.10 เป็นต้นไป ทางเนชั่นทีวี 22

แท็กที่เกี่ยวข้อง