“ลูกหมี” รองโฆษก ปชป. อ้อนประชาชนเลือก “ประชาธิปัตย์” ทั้งพรรค ทั้งคน

06 พ.ค. 2566 | 07:24 น.

“ลูกหมี”รองโฆษก ปชป. อ้อนประชาชนเลือก “ประชาธิปัตย์” ทั้งพรรค ทั้งคน ยันเป็นสถาบันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่โกง ด้าน“จุรินทร์”เตรียมลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้าพรุ่งนี้ ที่พังงา ก่อนลงพื้นที่ช่วย “ราเมศ” ผู้สมัครพังงา เขต 2 หาเสียง

น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือ “ลูกหมี” รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ และทีมโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง กล่าวถึงเหตุผลที่พี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะเป็นการเลือกตั้งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ อย่าเพียงเลือกไปตามกระแส เพราะประเทศไทยจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีประสบการณ์ จึงจะสามารถนำพาประเทศไปรอดได้ 

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองเดียวที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืน และนำเสนอนโยบายครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ด้วย 3 แกนหลัก คือ

“สร้างเงิน” คือ การสร้างเงินให้คนไทย สร้างเงินให้ประเทศ

“สร้างคน” ด้วยการศึกษา สาธารณสุข เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการรักษาเงิน และทำงานเพื่อสร้างเงินให้ตนเองและครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต

“สร้างชาติ” ด้วยการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นทำงานการเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตยสุจริต และประชาธิปไตยท้องอิ่ม 

และภายใต้ 3 แกนหลักดังกล่าว ประกอบด้วย 16 นโยบายที่โดดเด่น สำหรับคนทุกกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1.ประกันรายได้ “จ่ายเงินส่วนต่าง” ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด 

2. ชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือน 

3. ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 2 ล้านบาท  

4. อินเตอร์เน็ตฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน ทุกห้องเรียน 

5. เรียนฟรีถึงปริญญาตรี สาขาที่ตลาดต้องการ 

6. ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน 

7. ตรวจสุขภาพฟรี รักษาฟรี ใช้บัตรประชาชนใบเดียว 

8. SME มีแต้มต่อ 3 แสนล้าน 

9. ชมรมผู้สูงอายุ รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน 

10. ออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี

11. ออกกรรมสิทธิ์ทำกิน ให้ผู้ทำกินในที่ดินของรัฐ 

12. ประมงท้องถิ่นรับ 100,000 บาท ทุกปี 

13. ปลดล็อคประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU 

14. ปลดล็อคกบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ซื้อบ้านได้ 

15. 3 ล้านบาท ต่อยอดเกษตร แปลงใหญ่ 

16. ค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาทต่อเดือน   

น.ส.รัศมี กล่าวอีกว่า ยังมีนโยบายอื่น ๆ อีกที่น่าสนใจ อาทิ การวางรากฐานศึกษาด้วย CODING ซึ่งการศึกษาเป็น DNA ของพรรคประชาธิปัตย์ นโยบาย Delta work Thailand กรุงเทพต้องไม่จมน้ำ และการประกาศสงครามกับปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 การผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด 

นโยบายเกี่ยวกับสตรี 5 ด้าน เพื่อเสริมเก่งสร้างแกร่งให้ผู้หญิง ขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตั้งแต่ด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างสังคมเสมอภาค ส่งเสริมผู้หญิงเป็นพลังทางเศรษฐกิจ วางรากฐานการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง 

น.ส.รัศมี กล่าวอีกว่า ล่าสุด นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประกาศจุดยืน 4 ทำ 3 ไม่ เพื่อเป็นการตอกย้ำ “ประชาธิปไตย ไม่โกง” ของ พรรคประชาธิปัตย์  ซึ่ง “4 ทำ” คือ 

1. จะทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 

2. ทำประชาธิปไตยสุจริต 

3. ทำประชาธิปไตยท้องอิ่ม ตามแนวทาง”สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ”และนโยบายทุกข้อของประชาธิปัตย์

และ 4. จะขจัดยาเสพติดให้หมดไปด้วยแนวทางตาต่อตาฟันต่อฟัน สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ไม่เอากัญชาเสรี 

“3 ไม่” คือ 1. ไม่เลิก มาตรา 112 2. ไม่เอายาเสพติด และ 3. ไม่เอาทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งทั้งหมดจะสำเร็จได้ด้วย วิถีประชาธิปไตย-ไม่โกง ของประชาธิปัตย์ 

“ลูกหมีขอเรียกร้องว่า ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ใช้สติ วิจารณญาณ เพื่อเลือกให้ดี เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้สามารถทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงได้ อย่าเพียงเลือกไปตามกระแส เพราะผู้นำประเทศจำเป็นต้องมีประสบการณ์อย่างเพียงพอ จึงจะสามารถนำพาประเทศไปรอดได้ และ 1 ในพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืน คู่คนไทย คือ พรรคประชาธิปัตย์ อุดมการณ์ทันสมัย ทำได้ไวทำได้จริง เบอร์ 26 เพื่อคนไทยทุกคน” น.ส.รัศมี กล่าว

ด้านนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษกพรรคและทีมโฆษกศูนย์อำนวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566นี้  เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีกำหนดการจะไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ที่หน่วยเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา

และในช่วงบ่ายวันเดียวกันจะมีกิจกรรมลงพื้นที่ เขต 2 จ.พังงา ที่มีผู้สมัครของพรรคในเขตนี้ คือ นายราเมศ รัตนะเชวง เบอร์ 5 

โดยนายราเมศ โฆษกพรรค และอดีตเลขาประธานรัฐสภา ถือเป็นคนเก่งคนหนึ่งของพรรค เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายที่ สามารถเอามาช่วยพี่น้องประชาชนได้ จึงอยากขอโอกาสจากชาวพังงาให้เลือกนายราเมศมาเป็นผู้แทน ซึ่งมีความพร้อมและมั่นใจได้ว่าได้คนมีคุณภาพสามารถทำงานสภาได้เลยทันที