สรุปขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. และ พรรคการเมือง ดูที่นี่

19 เมษายน 2566

สรุปขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. และ พรรคการเมือง หลังเปิดให้ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเองและผ่านเว็บไซต์ดูขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

สรุปขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. และ พรรคการเมือง สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทั่วไป พ.ศ.2566 โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566  เป็นต้นไป จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยด้วยตนเอง

  • ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือ เขตชุมชนใกล้บ้าน

ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง www.bora.dopa.go.th

  • เลือกหัวข้อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ส.ส.
  • ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
  • ปรากฏข้อมูลรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ช่องทางเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 

ช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  • ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน  Smart Vote แล้วเลือกหัวข้อ เลือกตั้ง ส.ส.
  • เลือกหัวข้อตรวจสิทธิ/แจ้งเหตุและลงทะเบียนเลือกตั้ง
  • เลือกหัวข้อตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.และ พรรคกาเมือง

 

ที่มา: กองการเลือกตั้งท้องถิ่น