svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สนธิรัตน์"ชูบันได 4 ขั้น สร้างท้องถิ่นมั่งคั่ง

22 มีนาคม 2566

สนธิรัตน์ เปิดบันได 4 ขั้นกระจายอำนาจ สร้างท้องถิ่นมั่งคั่ง ชูความสามารถประเทศ หนุนท้องถิ่นหารายได้ จัดงบเอง ลดการจัดงบกระจุกตัวที่ส่วนกลาง

 เนชั่น กรุ๊ป กรุงเทพธุรกิจ และสมาคมสันนิบาตเทศบาล  จัดงานสัมมนา "ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง " ที่ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.

ในช่วงการเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ” มีตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ  (พปชร.)  กล่าวว่า ท้องถิ่นคือหัวใจสำคัญ ในการแข่งขันของประเทศไทย เรามักมองมหภาพ แต่ความจริงท้องถิ่นเป็นกลไกสำคัญในการอุ้มชูความสามารถของประเทศ

ที่ผ่านมาความสามารถทางภาครัฐของเราตกไปเยอะ ท้องถิ่นจึงเป็นโจทย์ที่จะแก้กลไกการเพิ่มความสามารถและความมั่งคั่งให้ประเทศผ่านท้องถิ่น
 

พรรคพลังประชารัฐ ขอเสนอบันได 4 ขั้นในการบริหารจัดการท้องถิ่น ดังนี้ 

"สนธิรัตน์"ชูบันได 4 ขั้น  สร้างท้องถิ่นมั่งคั่ง

1.กระจายอำนาจที่แท้ต้องกระจายการตัดสินใจลงไปสู่ท้องถิ่น แม้เราจะกระจายอำนาจมานาน แต่รูปแบบของการควบคุมการกระจายอำนาจ ยังถูกควบคุมจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จึงต้องลดการควบคุมจากทั้งสองส่วน แล้วให้การกระจายอำนาจไปอยู่ที่ท้องถิ่น  เพราะท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด นโยบายสาธารณะจึงควรมาจากท้องถิ่น ส่วนกลางควรเป็นแต่ผู้คิดระบบ วางยุทธศาสตร์  หรือกำหนดมาตรฐาน

 ขณะที่ส่วนภูมิภาคไม่ควรแทรกแซงท้องถิ่น ควรให้คำปรึกษา คำแนะนำ ดูเรื่องแผน  กิจกรรม และปล่อยให้คิดจากพื้นที่มากกว่าคำสั่งจากส่วนกลาง

2.การกระจายอำนาจโดยการจัดงบประมาณใหม่  ซึ่งหยุดชะงักไป ปี 2566 เรามีเป้าหมายจัดงบประมาณที่  29.6 เปอร์เซ็นต์ พรรค จะจัดการสัดส่วนงบประมาณสู่ท้องถิ่น 35 เปอร์เซ็นต์ให้เร็วขึ้น

นอกจากนั้นจะส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดงบประมาณเองได้ โดยเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะต้องมีการจัดการ ไม่ใช่กระจุกที่ส่วนกลาง  แล้วทอ้งถิ่นต้องวิ่งเต้นเอางบส่วนนี้ลงไปท้องถิ่น  งบอุดหนุนจะต้องบริหารจัดการและสร้างสรรค์โดยท้องถิ่นที่เข้าใจความต้องการ ที่ไม่ใช่การวิ่งเต้น

 

 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ

3.ปรับองค์กรส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้มากขึ้น 

4.สนับสนุนการหารายได้เข้าท้องถิ่น  ส่งเสริมท้องถิ่นเก็บภาษีจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้มากขึ้น และใช้ประโยช์ในท้องถิ่นเอง เช่น  ภาษีอสังหา ภาษีที่อยู่อาศัย ภาษีกิจกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เป็นต้น

หรือเพิ่มอำนาจการเก็บภาษีใหม่ๆโดยไม่ต้องรอส่วนแบ่งรายได้ แต่ไม่ต้องแย่งส่วนแบ่งรายได้เดิมจากส่วนกลาง เช่น ภาษีการพักอาศัย ภาษีท่องเที่ยว หรือภาษีพัฒนาพื้นที่พิเศษเฉพาะ 
 
นอกจากนั้น อาจหารายได้จากการท่องเที่ยวเชื่อมโยงท้องถิ่น พรรคกำลังจะคลอดนโยบายว่า อาจต้องแปรรูปการใช้ไฟฟ้าจากท้องถิ่น แล้วปลดแอดไฟฟ้าสาธารณะที่เกิดจากนายทุนส่วนกลางครอบงำแต่เพียงส่วนเดียว