ด่วน!สมศักดิ์-สุริยะ ลาออกพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว

21 มี.ค. 2566 | 15:21 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ ให้ สมศักดิ์ เทพสุทิน - สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว หลังยื่นลาออก ร่วมงานเพื่อไทย

วันนี้ (21 มีนาคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องฐัมนตรีลาออก โดยมีรายละเอียดระุว่า

ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งจำนวน 2 ราย คือ

1.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันท่ี 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตำแหนง่ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 

สำหรับรัฐมนตรีทั้ง 2 คนที่ลาออกได้ตัดสินใจลาออกจากรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ในอดีตเคยสังกัดพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้มีบทบาทในกลุ่มการเมืองที่เรียกว่าสามมิตร จนสามารถนำพาให้พล.อ.ประยุทธ์ กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อปี 2562

ด่วน!สมศักดิ์-สุริยะ ลาออกพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว