ซีเมนส์ ลั่นพร้อมหนุนไทยยึดฮับเศรษฐกิจดิจิทัลภูมิภาค

29 พ.ค. 2567 | 12:09 น.

ซีเมนส์ แนะไทยดึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล-AI เข้ามาลงทุน หากต้องการขับเคลื่อนสู่ฮับดิจิทัลภูมิภาค เชื่อช่วยผลักดันการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ ลั่นพร้อมหนุนไทยเป็นผู้นำดาต้าเซ็นเตอร์ภูมิภาค

นายรอส คอนลอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในเวทีสัมมนา NextGen Data Center Conference 2024 จัดโดยบริษัทซีเมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด และกรุงเทพธุรกิจ ว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบาย Thailand Vision 2030 โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของโลก

ซีเมนส์ ลั่นพร้อมหนุนไทยยึดฮับเศรษฐกิจดิจิทัลภูมิภาค

พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคตที่ยั่งยืน ทั้งด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ การผลิตยานยนต์ในอนาคต ฯลฯ รวมถึงการขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล 

โดยการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นไทยจะต้องดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาลงทุน

ประเทศไทยต้องทำการวิจัยและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับใช้ AI ที่สำคัญประเทศไทยจะต้องมีเงินลงทุนสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีปริมาณมาก เพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน AI  ที่เติบโตขึ้น   รวมถึงเพื่อสนับสนุนคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เกมมิง แอปพลิเคชัน เทคโนโลยีการเงิน เทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการตลาด อุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ

“สิงคโปร์” ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ และเป็นฐานที่ตั้งหลักของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่มาเลเซียก็พัฒนาอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และกลายเป็นผู้นำด้านศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่กำลังเติบโตมากขึ้น

โดยการขับเคลื่อนไทยสู่ผู้นำในภูมิภาค  ซีเมนส์ พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว   โดยไทยมีพัฒนาการเชื่อมโยงทางไฟเบอร์อย่างแข็งขัน โดยระบบมีอัตราการส่งข้อมูลอยู่ที่ 140 เทราบิตต่อวินาที ซึ่งถือเป็นอัตราที่เร็วมาก มีแหล่งพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคที่มั่นคงและปลอดภัยทั้งยังมีระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 

"ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อหัวสูงสุดในภูมิภาคและ มีการใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นอันดับต้นๆของโลก   ทำให้ผู้ให้บริการคลาวด์มีความต้องการเข้ามาตั้งศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น"

นอกจากนี้ยังมองว่าเรื่องของความยั่งยืน และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (อีเอสจี) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับไฮเปอร์สเกล เนื่องจากประเทศไทยและนักลงทุนทางการเงินให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมาก