Blendata เร่งผนึกพันธมิตรสร้าง Ecosystem ดัน Big Data- AI ไทยสู่ตลาดโลก

28 พ.ค. 2567 | 07:33 น.

เบลนเดต้า เร่งเดินหน้ากลยุทธ์สร้าง Ecosystem ครบวงจร มุ่งผลักดันเทคโนโลยี Big Data และ AI ของไทยสู่ตลาดโลก เปิดตัวบริการล่าสุด Blendata Enterprise on AWS Cloud แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ในรูปแบบ Self-Service และบริการ Data & AI Consultant ให้คำปรึกษา

นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัดผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เปิดเผยว่า ในยุคที่ AI เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์องค์กร ‘ข้อมูล’ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้กลยุทธ์ AI ประสบความสำเร็จ ปีนี้ Blendata จึงเดินหน้าตามกลยุทธ์ของบริษัทอย่างเต็มตัว

Blendata  เร่งผนึกพันธมิตรสร้าง Ecosystem ดัน Big Data- AI ไทยสู่ตลาดโลก

ซึ่งบริษัทฯมองเห็นปัญหาที่องค์กรส่วนใหญ่พบเจอ ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ การต่อยอดข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย ที่แม้ในไทยจะมีผู้ให้บริการด้าน Data และ Analytics ตั้งแต่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบุคลากร แต่ผู้ใช้บริการยังคงต้องประกอบโซลูชันทั้งหมดขึ้นมาเอง อีกทั้งยังต้องทำการคาดการณ์ปริมาณการประมวลผลและข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพื่อเตรียมระบบ (Infrastructure) ให้เพียงพอล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการล่าช้า ต้นทุนสูง และขาดประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการใช้งานและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ดังกล่าว ในปีนี้ Blendata ได้เปิดให้บริการ Blendata Enterprise on AWS Cloud เพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการทรัพยากรและเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์และจัดการ ซึ่งในขณะที่เครื่องมือบนคลาวด์ปัจจุบันมีการบริการแยกตามแต่ละส่วนของการจัดการข้อมูลแล้วก็ตาม เช่นการจัดการข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น

Blendata  เร่งผนึกพันธมิตรสร้าง Ecosystem ดัน Big Data- AI ไทยสู่ตลาดโลก

หากแต่องค์กรยังคงต้องเรียนรู้เทคโนโลยีในแต่ละส่วน และประกอบโซลูชั่นด้วยตนเอง ทำให้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะจำนวนมากเข้ามาทำโครงการ Big Data ให้สำเร็จ Blendata Enterprise on AWS Cloud ตอบโจทย์ปัญหาข้างต้นด้วยการเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Data Lakehouse บนคลาวด์ในรูปแบบ Self-Service ที่รวมฟังก์ชัน Big Data & Advanced Analytics ไว้อย่างครบถ้วนในรูปแบบ Low-code บน GUI เดียว สามารถใช้งานผ่านระบบคลาวด์ของ AWS และสามารถปรับขนาดตามความต้องการของธุรกิจ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง รองรับการขยายตัวในอนาคตโดยไม่ผูกติดกับ Vendor ด้วยรูปแบบ Open platform และคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง (Pay-Per-Use) เพื่อความคุ้มค่าสูงสุด

อีกทั้งยังเปิดบริการใหม่ Data & AI Consultant โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก Blendata ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI เพื่อสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยมีความถนัดเฉพาะเจาะจงในหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร การแพทย์ หรือการผลิต เป็นต้น สามารถช่วยองค์กรพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและผลักดันการเติบโตขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ Blendata ยังคงเดินหน้าตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการสร้าง Ecosystem ที่ครบวงจรและตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้น โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องทั้งพันธมิตรในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก ช่วยยกระดับเทคโนโลยีด้านข้อมูลของไทยให้แข็งแกร่งขึ้น

โดยมีทั้งพันธมิตรที่เป็นบริษัทด้าน System Integration ชั้นนำ พันธมิตรด้านการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์การใช้ Big Data และ AI ในการทำ Digital Transformation กับธุรกิจ และพันธมิตรด้านฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังร่วมมือกับองค์กรการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากรด้าน Big Data และ AI

ซึ่งล่าสุดเมื่อต้นปีนั้นก็ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยี ด้วยการเข้าลงทุนและร่วมมือกันในฐานะ Strategic Partner กับบริษัท Opsta ผู้เชี่ยวชาญด้าน DevSecOps และ Cloud Native Technologies สัญชาติไทย โดยผสานรวมเทคโนโลยีด้าน Big Data, AI, DevSecOps และ Cloud Native เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปสู่ยุค AI Transformation อย่างเต็มศักยภาพ โดยการรวมเทคโนโลยีของทั้ง 2 บริษัทและสร้าง Blueprint ที่ครอบคลุมในทุกมิติเข้าด้วยกัน และวางเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรม AIOps และ DataOps ต่อไปในอนาคตอันใกล้

 

นายณัฐนภัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ที่กล่าวมาและการขยายกลุ่มพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง Blendata ได้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจในปี 2566 โดยมีการเติบโตด้านรายได้กว่า 63% (YoY) ตัวเลขนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในการดำเนินกลยุทธ์และความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อ Blendata เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในอนาคต Blendata ได้วางแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และขยายบริการให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดได้มากยิ่งขึ้น ความมุ่งมั่นในการสร้าง Ecosystem และการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทยให้ก้าวไกลในเวทีสากล อย่างไรก็ตาม Blendata พร้อมเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งต่อเนื่องในอนาคต