กระทรวงดีอี รองบปี 68 ติดตั้งโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์ ค่า 800 ล้าน

23 พ.ค. 2567 | 05:38 น.

กระทรวงดีอี รองบปี 68 เตรียมเดินหน้าติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน 500 ศูนย์ทั่วประเทศ มูลค่า 800 ล้านบาท พร้อมเงื่อนไขให้เอกชนร่วมประมูลในลักษณเช่าซื้อ

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับแผนติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนตามงบประมาณปี 2568 สดช.ได้กำหนดติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 500 ศูนย์จะตั้งครบทั้งหมด สัญยาเช่า 3 ปี รวมถึงการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรวมอยู่ด้วย ซึ่งน่าจะไปครบสัญญาใกล้เคียงกับ 1722 ศูนย์ ในราวประมาณปี 2571 ได้ของบประมาณจากกระทรวงดีอี จำนวน 900 ล้านบาท แต่เบื้องต้นคาดว่าจะได้งบประมาณเพื่อดำเนินการประมาณ 800 ล้านบาท แต่ถ้าได้เงินงบประมาณไม่ครบ 800 ล้านบาท จำนวนศูนย์อาจลดลง (ไม่ครบ 500) ก็อาจเป็นได้

อย่างไรก็ตามหากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะเริ่มทยอยใช้งบประมาณในปีแรกที่ประมาณการไว้ คือ 100 ล้านบาท สำหรับการติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนทำแบบจัดซื้อจัดจ้างให้เอกชนเสนอเงื่อนไขประมูลแบบ TOR โดยที่ผ่านมาการติดตั้งศูนย์ดิจิทัล ในลักษะรูปแบบเช่าซื้อคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ศูนย์ขนาดใหญ่ จะติดตั้งคอมพิวเตอร์ 31 เครื่องต่อศูนย์ ศูนย์ดิจิทัลขนาดเล็กจำวน 8 เครื่อง

 

สำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน สดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดีอี ในปี  2564 ติดตั้งจำนวน 500 ศูนย์โดยจะครบกำหนดสัญญาในเดือนมิถุนายน 2567 ส่วนศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 1,722 ศูนย์ เซ็นต์สัญญาเมื่อปี 2566 ครบกำหนดสัญญาในปี 2571 ส่งผลให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีจำนวนทั้งสิ้น 2,222 ศูนย์

8 ขั้นตอนใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

 

สำหรับสถิติการให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน แบ่งเป็นดังนี้

ปี 2566

  • จำนวนผู้เช้ามาใช้บริการแบบ (Wlak - IN) จำนวน  3,934,700 คน
  • จำนวนผู้ใช้บริการแบบ E-Service จำนวน 575,700 คน.