“IBM-AWS” ชี้เทรนด์ AI โลก องค์กรมุ่งพัฒนาโมเดลภาษาขนาดเล็ก-จริยธรรม AI

22 มี.ค. 2567 | 05:53 น.

2 บิ๊กเทคโลก “ไอบีเอ็ม- อะเมซอน เว็บ เซอร์วิส” มองปีนี้องค์กรประยุกต์ใช้งานจริง AI พร้อมระบุเทรนด์ใหม่ธุรกิจ มุ่งสร้างโมเดลภาษาขนาดเล็ก Small Language Model (SLM) ของตัวเองขึ้นมา เพื่อป้องกันข้อมูลความลับธุรกิจออกสู่ภายนอก พร้อมเชื่อปีนี้โลกตื่นจริยธรรม AI

นายอโณทัย เวทยากร  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด   กล่าวในงานสัมมนา AI REVOLUTION 2024: TRANSFORMING THAILAND ECONOMY  จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ภายใต้เวทีเสวนาหัวข้อเรื่อง  2024 AI Giga Trends:เทรนด์ เอไอจากองค์กรระดับโลก  ว่า AI  เป็นเหมือนเทคโนโลยีทั่วไปที่เกิดบนโลกนี้   โดยแต่ละเทคโนโลยีมีพัฒนาเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแบบค่อเป็นค่อยไป  หรือการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

“IBM-AWS” ชี้เทรนด์ AI โลก องค์กรมุ่งพัฒนาโมเดลภาษาขนาดเล็ก-จริยธรรม AI

ส่วนของ AI  เทคโนโลยี มีความพิเศษเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอื่น   เป็นเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบวงกว้างเช่นเดียวกับอินเตอร์เน็ต  ส่งผลต่อผู้คนตั้งแต่รากหญ้า ถึงระดับผู้บริหารองค์กร  ทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรม ทุกประเทศไม่มีใครหนีพ้น AI ไปได้ 

ข้อมูลที่สำคัญ การ์ทเนอร์ระบุว่าระหว่างปี 2566-2570 เม็ดเงินกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 102 ล้านล้านบาทจะถูกใช้ไปกับ AI ขณะที่ข้อมูลจาก PwC ระบุว่า AI จะส่งผลให้ GDP ของโลกจะเติบโตได้ถึง 14% ในปี 2573 ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น 15.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 533 ล้านล้านบาท

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจาก Statista ระบุว่าตลาด Generative AI จะเติบโตในช่วงปี 2567-2573 ส่งผลให้ตลาดมีมูลค่า 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว  3.7 หมื่นล้านบาทในปี 2573

นายอโณทัย  กล่าวต่อไปอีกว่าไอบีเอ็มมองว่า ปีที่ผ่านมาทุกคนตื่นเต้นกับการเกิดขึ้นของ Generative AI  แต่เทรนด์ที่เกิดขึ้นปีนี้จะเห็นภาคธุรกิจนำ AI มาใช้งานมากขึ้น  ขณะที่ยูสเคสที่เกิดขึ้นจากเดิมใช้ AI  เพื่อลดต้นทุน   จะเปลี่ยนมาสู่การใช้ประโยชน์จาก AI   เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจมากขึ้น  จะมีบิสซิเนส ยูสเคสเกิดขึ้นมากมาย  

เทรนด์ที่ 2  ที่จะเห็นปีนี้โมเดลภาษาขนาดเล็ก Small Language Model (SLM) จากเดิมปีที่ผ่านมาโมเดลภาษาขนาดใหญ่  Large Language Models (LLM) เปิดประตูและทำให้ AI เป็นที่รู้จักวงกว้าง   แต่กระแสที่เกิดขึ้นตอนนี้เมื่อเป็นบิสซิเนส AI  หรือ AI เพื่อธุรกิจ ทุกองค์กรต้องการโรงงาน AI ของตัวเอง  เพราะฉะนั้นถ้านำโมเดลภาษาขนาดใหญ่  Large Language Models (LLM)  มาใช้บนโครงสร้างพื้นฐานตัวเอง ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล  ใช้พลังงานมหาศาลในการบริหารจัดการ  ซึ่งโมเดลภาษาขนาดเล็ก Small Language Model (SLM) จะเริ่มเข้ามา และมีความแอดวานซ์สูงมาก  และเทรนด์ที่ 3 ซึ่งถือเป็นเทรนด์สำคัญ คือวาระของการพูดถึง  AI ปีนี้  จะพูดถึงเรื่องจริยธรรม AI  หรือความรับผิดชอบ  โปร่งใส  และยั่งยืนมากขึ้น   จากเดิมปีที่ผ่านมาคนพูดถึงฟีดเจอร์ AI  

นายอโณทัย  กล่าวต่อไปอีกว่าประเทศไทยมีการลงทุน AI ในปี  2573  ราว 3.7 หมื่นล้านบาท ขณะที่ในปี 2570 ทั่วโลกมีการลงทุน AI มูลค่า 102 ล้านล้านบาท มองว่าหากองค์กรไทยไม่เริ่มนำ AI มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่วันนี้ถึงปี 2030 ไม่รู้ว่าองค์กรนั้นจะไปอยู่ตรงไหน  เช่นเดียวกับบุคลากรที่มีความเสี่ยง จำเป็นต้องมีการรีกิล อัพสกิล   รัฐบาลสิงคโปร์  ประกาศลงทุน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคน เพื่ออัพสกิล รีสกิล ทักษะ AI ให้กับประชากรที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป    

ส่วนองค์กรไทยจะเริ่มต้น AI ตรงไหนนั้น มองว่า AI  เป็นสารตั้งต้นเท่านั้นซึ่งองค์กรต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสม  สามารถต่อยอดธุรกิจของตัวเอง   เช่น  การนำ AI มาใช้ทางการเกษตร  ใช้คาดการณ์การเพาะปลูก  หรือ การนำ AI มาใช้คาดการณ์การผลิตในภาคอุตสาหกรรม”

“IBM-AWS” ชี้เทรนด์ AI โลก องค์กรมุ่งพัฒนาโมเดลภาษาขนาดเล็ก-จริยธรรม AI

ด้าน นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย   บริษัทอะเมซอน เว็บเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด   กล่าวว่าโกลด์แมนแซค คาดว่าภายในปี 2028 นั้น AI จะมีผลเชิงธุรกิจ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ   มากกว่าจีดีพีประเทศไทย 14 เท่า  ภาคธุรกิจทั้งหมดได้รับผลกระทบจาก AI   การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่าส่วนงานที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ AI ขององค์กร 75%  จะมาจาก 4 ส่วนงานหลัก คือ ฝ่ายขายและการตลาด   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  และ ฝ่ายบริการลูกค้า

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า  Generative  AI มีผลกระทบระดับเรียกว่า “กิ๊กะเทรนด์” ซึ่งจากการสำรวจ พบว่าใน 1-3 ปีข้างหน้า 94% ขององค์กรจะมีการนำ AI มาใช้  อย่างไรก็ตามมองว่าเกมการแช่งชันพัฒนาของเทคโนโลยี AI เป็นเหมือนการ วิ่งมาราธอน   ซึ่งตอนนี้วิ่งมาถึงก้าวที่ 3 เท่านั้น     โมเดลภาษาขนาดใหญ่  Large Language Models (LLM) ที่เกิดขึ้นปีที่แล้ว เป็นจุดเริ่มต้น ปีนี้จะเกิดโมเดลภาษาขนาดเล็ก Small Language Model (SLM)   โดยองค์กรไม่ต้องการนำข้อมูลที่เป็นความลับธุรกิจออกไปเทรนโมเดลภาษาขนาดใหญ่    และสร้างโมเดลภาษาขนาดเล็ก ของตัวเองขึ้นมาใช้ในองค์กร   โดยเทรน AI  ให้เรียนรู้ข้อมูลองค์กร และข้อมูลในอุตสาหกรรม  ที่เป็นประโยชน์กับองค์กรเท่านั้น   เพราะฉะนั้นองค์กรกำลังอยู่ในช่วงฝุ่นตลบ  และตกผนึกว่าเทคโนโลยีอะไรเป็นประโยชน์กับธุรกิจ

นายวัตสัน กล่าวว่าสำหรับการนำ AI มาใช้นั้นโดยหลัก  AI ตอบโจทย์  3 มุม คือ การนำมาใช้มุมประสบการณ์ลูกค้า  , ใช้เป็นเครื่องมือให้พนักงานสร้างสรรค์   และ ใช้ในกระบวนทางธุรกิจ   อย่างไรก็ตาม AI เปรียบเหมือนดาบ 2 คม ที่ต้องมีจริยธรรม AI ขึ้นมาควบคุม ป้องกัน การละเมิดลิขสิทธิ์  และการเข้าถึงข้อมูล