เปิดฟีเจอร์ Traffy Fondue Manager รับเรื่อง-จัดการเรื่องแจ้งผ่าน Chatbot

10 ตุลาคม 2565

เนคเทค สวทช. เปิดฟีเจอร์ใหม่ Traffy Fondue Manager รับเรื่องและบริหารจัดการเรื่องแจ้งผ่าน Chatbot สามารถค้นหารายการแจ้ง เลขเคส/รายละเอียดเรื่องแจ้ง หรือค้นหารายการแจ้ง ตำแหน่ง ที่สำคัญสามารถดูสถิติในการแจ้งปัญหานั้นได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน จัดการปัญหาล่วงหน้า

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช.  กล่าวว่า ภายหลังจากการโพสต์เชิญชวนทางเฟซบุ๊กของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนแจ้งปัญหา ผ่านทาง LINE@Traffy Fondue

 

 

ปัจจุบันมีผู้เข้ามาแจ้งปัญหามากถึง 164,607 เรื่อง ได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 101,267 เรื่อง (อ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์ ) หลังจากเกิดกระแสและการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำให้ประชาชน ในเขตพื้นที่อื่น ให้ความสนใจมากขึ้น จึงขยายผลต่อยอดไปยังจังหวัดต่างๆ คือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร เชียงราย และเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีขยายไปยังเทศบาลต่างๆ

เปิดฟีเจอร์ Traffy Fondue Manager รับเรื่อง-จัดการเรื่องแจ้งผ่าน Chatbot

ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) จึงได้พัฒนาและเปิดตัว Traffy Fondue 2023 ด้วยฟีเจอร์ใหม่ “Traffy Fondue Manager” รับเรื่องและบริหารจัดการเรื่องแจ้งผ่าน Line Chatbot

1.            รับเรื่องและบริหารจัดการเรื่องโดยแจ้งผ่าน Chatbot ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการปัญหาผ่านทาง Line Application ได้ทุกที่ทุกเวลา จัดการสถานะปัญหา เพิ่มข้อความรายละเอียดปัญหาได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

2.            เจ้าหน้าที่สามารถรับแจ้งเตือนทันทีเมื่อข้อความปัญหาใหม่

3.            เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุยกับผู้ร้องเพื่อขอรายละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

4.            เจ้าหน้าที่สามารถค้นหารายการแจ้งด้วย เลขเคส/รายละเอียดเรื่องแจ้ง หรือค้นหารายการแจ้งด้วย ตำแหน่ง และสามารถ ดูสถิติการแก้ปัญหาได้

5.            มีการแสดงสถิติสำคัญในการแก้ปัญหา เพื่อเจ้าหน้าที่นำมาวิเคราะห์ วางแผน จัดการปัญหาล่วงหน้าในอนาคตต่อไป