ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซีคิวริตี้ เผยธุรกิจ SMEs ถูกโจมตีทางไซเบอร์มากทีสุด 

08 ธันวาคม 2566

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซีคิวริตี้ เผยธุรกิจ SMEs ถูกโจมตีทางไซเบอร์มากทีสุด พร้อมแนะเคล็ดลับทรานสฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัลให้ปลอดภัย ตรวจเจอ หาสาเหตุ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาให้ครบจบใน 1 ชั่วโมง 

นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าสายงานด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Understanding the Benefits of Security Services for SMEs” เผยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมนำเสนอมุมมองเรื่องการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในธุรกิจ SMEs มูลค่าความเสียหายจากการถูกโจรกรรมแนวทางการป้องกันและวิธีการรับมือ รวมถึงตัวช่วยสำคัญในการจัดการกับภัยคุกคามนี้ ให้กับผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานที่สนใจในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ความปลอดภัยไซเบอร์เรื่องสำคัญที่ SMEs ไม่ควรมองข้าม  ผลการศึกษาธุรกิจขนาดเล็กมีความเสี่ยงที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ถึง 3 เท่า (ข้อมูลจาก Kaspersky) ซึ่งธุรกิจ SMEs มากกว่า 51% มองว่า ความปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ผู้โจมตีจึงพุ่งเป้าไปยังธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งผลให้สูญเสียทั้งด้านการเงิน ระบบการทำงานหยุดชะงัก ทำให้ธุรกิจต้องสะดุด สูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจ กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค รวมถึงเสียลูกค้าอีกด้วย

 

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซีคิวริตี้ เผยธุรกิจ SMEs ถูกโจมตีทางไซเบอร์มากทีสุด 

 

 

จากข้อมูลของ McKinsey เมื่อเดือนพฤษภาคม 2022 พบว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 47% ของ SMEs ไทยที่ถูกโจมตี สร้างความเสียหายให้ธุรกิจมูลค่าถึง 500,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 18 ล้านบาท) และอีก 28% ได้รับความเสียหายถึง 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35 ล้านบาท) หรือมากกว่านั้น โดยมีสาเหตุสำคัญคือ

 • ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะตรวจจับหรือป้องกันการโจมตีได้ 
 • ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกัน 
 • พนักงานในองค์กรไม่ได้มีความรู้เท่าที่ควร 
 • ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 

การรับมือของ SMEs เพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล

การโจมตีจากระยะไกล เจาะเข้าระบบและขโมยข้อมูลออกไป เป็นวิธีการที่ส่งผลกระทบกับองค์กรในไทยมากที่สุดถึง 60% ผู้โจมตีใช้เวลาเพียง 84 นาที องค์กรจะปลอดภัยจากการถูกการโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ จำเป็นต้องและต้องทำสิ่งเหล่านี้

 • ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติให้เจอภายใน 1 นาที 
 • หาสาเหตุให้ได้ภายใน 10 นาที 
 • ต้องหยุดหรือตัดกระบวนการทุกอย่างให้จบภายใน 1 ชั่วโมง 
 • มีเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการเจาะข้อมูลที่ทันสมัย 
 • ศึกษากฎระเบียบต่างๆ 
 • ให้ความรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์แก่บุคลากรในองค์กร

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซีคิวริตี้ ตัวช่วยสำคัญป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ซีคิวริตี้ ดำเนินงานภายใต้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้องค์กรในประเทศไทย ให้มีศักยภาพสูงพร้อมรองรับโลกยุคดิจิทัลได้ โดยได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านดิจิทัล ช่วยให้องค์กรสามารถรับมือเหตุการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที ด้วยบริการศูนย์บริการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC) ให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร

 • เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 
 • มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
 • เมื่อพบความผิดปกติ สามารถวิเคราะห์ และแจ้งเตือนลูกค้าในกรณีเกิดเหตุต้องสงสัยได้ทันที รวมถึงช่วยจัดการสถานการณ์ให้กลับมาเป็นปกติ 
 • ประเมินค่าความเสี่ยงขององค์กรจากระบบการให้บริการ มีช่องโหว่และความเสี่ยงอะไรบ้าง เรียงลำดับตามความสำคัญ
 • นำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์ด้วย machine learning เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการโจมตี 
 • พัฒนาและอัปเดตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอด ป้องกันความเสียหายจากการที่ธุรกิจต้องหยุดให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน