svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือน ระวัง! SMS คืนเงิน หลอกลวง โดยไม่สมัครใจ

20 พฤศจิกายน 2565

มาอีกแล้ว SMS หลอกโอนเงิน “ดีอีเอส” ห่วง ออกโรงเตือนประชาชน ตระหนัก และรู้เท่าทัน มิจฉาชีพทุกรูปแบบ วอน อย่าหลงเชื่อข้อความที่ส่งเข้ามายังโทรศัพท์มือถือ และหมั่นเช็กโปร เช็กยอดหนี้ หากผิดปกติรีบแจ้งผู้ให้บริการ

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความเป็นห่วงประชาชนเป็นอย่างมาก ถึงภัยออนไลน์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMS หรือข้อความที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้โอนเงิน หรือส่งมาในรูปแบบ Link ให้กดเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นหลอกลวงต่างๆ จึงขอแนะนำประชาชนให้ตระหนัก ถึง 3 ข้อ ดังนี้ 
 

1. ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของตนเอง เช่น เช็กโปรโมชั่นที่ใช้งานในปัจจุบัน และเช็กยอดการใช้งานอยู่เสมอ 
 

2. ตรวจเช็กค่าใช้บริการในใบแจ้งหนี้ ซึ่งตรวจสอบได้ง่ายโดยผ่านแอปพลิเคชั่นจากผู้ให้บริการค่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานว่าใช้เกินจากที่ใช้จริงหรือไม่ และหากมีการตัดค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ ควรหมั่นตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายเป็นประจำ 

3. หมั่นดูแลและให้ความรู้กับผู้ใช้งานที่ยังขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงวัยที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ต้องเข้าใจ และรู้เท่าทัน SMS หลอกกินเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงจาก SMS ดังกล่าว 
  

อย่างไรก็ตาม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ติดตามความเคลื่อนไหวข้อความที่ผิดปกติในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง หากท่านได้รับการแจ้งข้อมูลที่ไม่ปกติ ผ่านเอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และขอให้ท่านตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายอยู่บนโซเชียลมีเดีย และออนไลน์