svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วช. ผุดนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แก้ปัญหาแผลกดทับ

19 ตุลาคม 2565

วช.เปิดนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า ป้องกันแผลกดทับ ดึงเทคโนโลยีพัฒนาระบบผ่านแอปพลิเคชั่น คุมการทำงาน-ติดตั้งกล้องวงจรปิด แบบเรียลไทม์ เล็งส่งมอบโรงพยาบาลพุทธโสธร ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.ได้ลงนามบันทึกการส่งมอบนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลพุทธโสธร  พร้อมมอบเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ จำนวน  2 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร  

 

วช. ผุดนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แก้ปัญหาแผลกดทับ


ที่ผ่านมาวช.ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประดิษฐ์ รวมถึงคุณภาพของผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการดังกล่าวระดับอาชีวศึกษา จึงเกิดแนวคิดการสนับสนุนทุนให้แก่ผู้ประดิษฐ์  โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา 

สำหรับโครงการเรื่องเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ” ของ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ซึ่งมี อาจารย์นิวัตร ศรีคำสุข เป็นหัวหน้าโครงการนั้น ถือเป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยรักษาผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษา วิจัย และพัฒนาออกมาอย่างเป็นรูปธรรม นำไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย

 

 

 

นายธีรวัฒน์  บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม วช. เปิดเผยว่า โครงการเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าป้องกันแผลกดทับ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากการประกวด I-New Gen Award 2021 ระดับเหรียญทอง ในด้านสุขภาพและการแพทย์ ทาง วช. ได้ต่อยอดนวัตกรรมนี้โดยการสนับสนุนทุนภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ (Co-funding) ประจำปีงบประมาณ 2565

วช. ผุดนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แก้ปัญหาแผลกดทับ

 

ส่วนคุณสมบัติของเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นมาจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมการทำงานด้วยแผงวงจรโดยเขียนโปรแกรมลงในบอร์ด Auduino เพื่อควบคุมการทำงานของมอเตอร์แบบเซอร์โวเพื่อให้เตียงหมุนไป หมุนกลับอย่างช้า ๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีระบบการทำงาน 3 แบบคือ 

1. แบบ Auto เป็นการทำงานตามเวลาตั้งไว้ โดยเมื่อกดปุ่มให้ระบบทำงานเบาะรองเตียงเลื่อนที่ขึ้น-ลง 10 นาที ต่อ 2 ชั่วโมง 


2.แบบ Massage เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อกดปุ่มเบาะรองเตียงเลื่อนที่ขึ้น-ลงตลอดเวลา  เมื่อกดปุ่มอีกครั้งเบาะรองเตียงก็จะหยุดทำงาน


 3.แบบ Manual เป็นการทำงานตามที่ผู้ใช้กดปุ่มขึ้นและลงทีละจังหวะ  เตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลงานเดิม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่วนที่นอนให้ด้านบนเอนเป็นพนักพิง เพื่อให้สะดวกกับการนั่งทานอาหาร ทานยาหรือเปลี่ยนอิริยาบถท่านั่งได้ 

วช. ผุดนวัตกรรมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า แก้ปัญหาแผลกดทับ

 

นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบ Applications ของโทรศัพท์มือถือเพื่อควบคุมการทำงานและติดตั้งกล้องวงจรปิดให้สามารถดูผู้ป่วยเป็นแบบ Real Time ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและสั่งการทำงานได้ด้วยพูดโต้ตอบผ่านระบบออนไลน์ได้ผ่านกล้องวงจรปิด คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกตามข้อกำหนดการผลิตในมาตรฐานความปลอดภัยสากลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์