กสทช เดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นความคิดเห็น ควบรวมทรู-ดีแทค

03 พฤษภาคม 2565

กสทช เปิดรับฟังความเห็นความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัดภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ควบรวมทรู-ดีแทค พร้อมเปิดประชาชนรับชมผ่าน Facebook Live และเว็บไซต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้ประกาศขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ต่อกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท TRUE Corp และบริษัท DTAC ครั้งที่ 1 สำหรับกลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ  ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงาน กสทช. 

กสทช เดินหน้าเปิดรับฟังความเห็นความคิดเห็น ควบรวมทรู-ดีแทค

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมงาน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นได้ที่ สำนักงาน กสทช.

 

ประชาชนทั่วไปสามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live ของสำนักงาน กสทช. และเว็บไซต์ กสทช. ซึ่งหากประชาชนต้องการแสดงความเห็นให้แสดงผ่านทางช่อง Chat ใน Facebook Live ได้ นอกจากนั้น หลังจากจบงานการรับฟังความคิดเห็น สำนักงาน กสทช. ยังเปิดรับความคิดเห็นจากทุกท่านผ่านทางอีเมล [email protected] โดยสามารถส่งความเห็นมาได้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ครั้งที่ 2 กลุ่มนักวิชาการ และครั้งที่ 3 กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดการให้ทราบในโอกาสต่อไป