นายก เจรจาผู้ก่อตั้ง “หัวเว่ย” ดันไทยขึ้นผู้นำ 5G ภูมิภาคอาเซียน

25 พ.ย. 2564 | 06:46 น.

“บิ๊กตู่” วิดีโอคอนเฟอเร้นซ์หารือผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง “หัวเว่ย เทคโนโลยี” ร่วมมือยกขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทย ดันไทยสู่การเป็นผู้นำในระบบ 5G ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้าน Data Centers

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” (Prayut Chan-o-cha)   โดยมีข้อความระบุว่าพี่น้องประชาชนที่รักครับ

นายก เจรจาผู้ก่อตั้ง “หัวเว่ย” ดันไทยขึ้นผู้นำ 5G ภูมิภาคอาเซียน

 ช่วงเช้านี้ ผมได้มีโอกาสหารือกับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูง บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยในอนาคต ตามนโยบายการนำพาประเทศไทย เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2560

 

โดยการหารือในครั้งนี้ ก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันให้ไทย สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในระบบ 5G ของภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้าน Data Centers และการให้บริการ Cloud Services สำหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐบาล และภาคธุรกิจเอกชนทั้งของไทยและต่างประเทศด้วย

 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อม เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และ "ไทยแลนด์ 4.0" อย่างครอบคลุม ได้แก่

 

1. การติดตั้ง "เน็ตประชารัฐ" เพื่อประชาชนทุกหมู่บ้าน

2. การขยายความจุโครงข่ายระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศและระหว่างประเทศ

3. การตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ "ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเลย์" ในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นพื้นที่สร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตของ Digital Startup และภาคธุรกิจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ผมมีความยินดีที่จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบว่า การเจรจานั้นเป็นไปได้อย่างดียิ่ง โดยก่อให้ เกิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกันหลายด้าน เพื่อเติมเต็มการขับเคลื่อนของรัฐบาลและภาคเอกชนของไทย ที่ได้หารือกันในวันนี้ เช่น

 

1. การส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ ทั้งการแพทย์ การศึกษา การค้า ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว การเงิน การเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ

 

2. การพัฒนา Cloud Platform สำหรับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งต้องเป็นการลงทุนระยะยาวและต่อเนื่อง

 

3. การอบรม บ่มเพาะ และเร่งพัฒนาบุคลากรดิจิทัล นวัตกร และผู้ประกอบการ Startup ให้เป็น "เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต" (Seeds for the Future)

 

4. การพัฒนา Smart port และ Smart airport โดยการนำเทคโนโลยี 5G และปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

นายก เจรจาผู้ก่อตั้ง “หัวเว่ย” ดันไทยขึ้นผู้นำ 5G ภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ เรายังได้มีการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ และพลังงานสะอาดอีกด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลไทยได้ผลักดันในเวทีระหว่างประเทศทุกครั้ง รวมทั้งในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC ในปัจจุบัน

 

ในการประชุม ผมได้หยิบยกความสำคัญของการพัฒนา "ทรัพยากรมนุษย์" ที่จะต้องมีการให้ความรู้และเสริมทักษะ อย่างเป็นระบบ ให้ตรงกับความต้องการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทยมาโดยตลอด ที่ผ่านมารัฐบาลได้สร้างความร่วมมือกับหลายบริษัท ที่มีศักยภาพ มีความพร้อม และยินดีที่จะร่วมมือกับทุกบริษัท ที่มีอุดมการณ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นนี้  ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  เพิ่มศักยภาพของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก ให้เห็นผลโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยครับ