svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“ดีป้า” รวมพลดิจิทัลสตาร์ทอัพ เดินหน้าTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่

23 กรกฎาคม 2564

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ประกาศรวมพลเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล ร่วมจับคู่ธุรกิจกับบรรดาเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย นำร่องพื้นที่ 6 จังหวัด พร้อมเปลี่ยนทุกการซื้อ-ขายสู่ระบบออนไลน์ คาดสร้างรายได้ 300 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า นโยบายสำคัญที่ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบหมายให้ ดีป้า ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ การเร่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์บริบทของตนเองได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

“ดีป้า” รวมพลดิจิทัลสตาร์ทอัพ เดินหน้าTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่

ดังนั้น ดีป้า จึงได้ดำเนินโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จำนวน 30,000 ราย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (ดิจิทัลโพรไวเดอร์) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ เริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัดคือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดีป้า ได้จัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ โดยขณะนี้มีดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีระบบบริหารจัดการร้านค้า และต้องการเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจการค้าและบริการ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หาบเร่ แผงลอย ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ราย ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E-payment) ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS) และระบบบริการ (Service)

“ดีป้า” รวมพลดิจิทัลสตาร์ทอัพ เดินหน้าTransform ตลาดสดยุควิถีใหม่

โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ นอกจากจะเป็นการยกระดับและติดอาวุธดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจแก่ดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ผ่านการจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการในพื้นที่ตลาดต้นแบบ 6 จังหวัดนำร่อง ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสู่สังคมไร้เงินสด สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป โดยเราประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนแรกไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว