svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 3 เทรนด์ รับยุค New Normal

06 มิถุนายน 2564

CEO ดีแทค เปิด 3 เทรนด์ สำคัญรับ ยุค New Normal เผยการพัฒนาด้านดิจิทัลส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคได้เล็งเห็นเทรนด์ความปกติใหม่ หรือ new normal 3 ด้าน ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยข้อมูลของ GSMA ระบุว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็น 4% ของโลก และกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยประเทศ ไทยนั้นมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเสาสัญญาณเพื่อเร่ง การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของคนในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 7% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ 4.2% อันเป็นผลมาจากการหันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอัตราเร่ง และการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานสูงขึ้นไปอีก

 

ชารัด เมห์โรทรา

 

 

ทั้งนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้ผู้ใช้ดีแทคมีอัตราการใช้ดาต้าเฉลี่ยพุ่งสูงถึง 20 GB ต่อคนต่อ เดือน ซึ่งตัวเลขการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลต่อการใช้พลังงานในการให้บริการโครงข่ายที่ปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 97% ของกระบวนการการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของดีแทคด้วยเหตุนี้ ดีแทคจึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ 50% ภายในปี 2573 ผ่านการใช้พลังงานทางเลือก และแสวงหาความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 4G / 5G ร่วมกับโซลูชัน IoT เพื่อสร้างระบบการจัดการพลังงานนํ้าและไฟฟ้าอัจฉริยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย ลดปริมาณการทิ้งขยะทั่วไปจากสำนักงานและขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังกลบเป็นศูนย์หรือ zero landfill ภายในปี 2565 โดย 80% ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของดีแทคนั้นคือซากอุปกรณ์โครงข่าย

 

2. ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน ดีแทคเน้นการดำเนินงานใน 3 มิติ คือ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยดีแทคได้ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน และปัจจุบันพนักงานดีแทคกว่า 95% นั้นสลับระหว่างการทำงานที่บ้านและในสำนักงาน, การปรับแผนกระจายสินค้าและจุดบริการตามการโยกย้ายพื้นที่ของผู้ใช้งาน และเพิ่มจุดกระจายสินค้าอย่างรวดเร็ว และเร่งลูกค้าและคู่ค้า ทั้งซัพพลายเชนเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ผ่านการกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการทำธุรกรรมให้มากที่สุด

 

เปิด 3 เทรนด์ รับยุค New Normal

 

 

3. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโควิด-19 ผู้บริโภคเริ่มหันมาแสดงความกังวลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นดังกล่าวกลายมาเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค จากผลสำรวจของ Cisco พบว่ากว่า 48% รู้สึกว่าไม่สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีพอ โดยมีสาเหตุหลักเพราะไม่รู้ว่าองค์กรนำข้อมูลไปใช้ในลักษณะใดบ้าง ซึ่งดีแทคได้มีการกำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation - GDPR) และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act - PDPA) ของไทย

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,684 หน้า 16 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564