DigiTech ASEAN Thailand 2021 เคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรับวาระแห่งชาติ

07 เม.ย. 2564 | 00:05 น.

DigiTech ASEAN Thailand 2021 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรับวาระแห่งชาติประเทศไทย เตรียมนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และผู้นำด้านสื่อดิจิทัล TechTalkThai หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลระดับภูมิภาคที่รวบรวมกว่า 200 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ มานำเสนอโซลูชั่นส์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย

ทั้งนี้  จากผลการสำรวจ Digital Thailand Statistics 2020 พบว่า ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน โดยมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 52 ล้านคนหรือคิดเป็น 75% ของประชากรทั้งหมด 69 ล้านคน โดยหากมองในแง่ของการแบ่งประเภทการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ คนไทยมีการใช้งานเฉพาะโทรศัพท์มือถือแบบ Mobile Cellular Subscription คิดเป็น 187%

และมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ Mobile Broadband Subscription ประเทศไทยมีอัตราการใช้สูงถึง 108% ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพัฒนาโครงสร้างด้านเครือข่ายดิจิทัลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสนับสนุนการใช้งานบิ๊กดาต้า เพื่อยกระดับความสามารถด้านการทำงานด้วยดิจิทัล ดังนั้นกระทรวงฯ จึงเล็งเห็นว่างาน DigiTech ASEAN Thailand จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติของประเทศไทย โดยเศรษฐกิจดิจิทัลถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของ Thailand 4.0

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของภาครัฐที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถที่จำเป็น เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งการจัดงาน DigiTech ASEAN Thailand จะเข้ามาตอบโจทย์ โดยงานนี้จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ มาจัดแสดงเทคโนโลยี แบ่งปันความรู้ และสร้างเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสำหรับทศวรรษหน้า

DigiTech ASEAN Thailand 2021 เคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรับวาระแห่งชาติ

              “ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบในทุกแง่มุมของชีวิต ตั้งแต่ระดับธุรกิจไปจนถึงระดับบุคคล ทำให้แรงงานจำเป็นต้องเพิ่มทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ซึ่งงาน DigiTech ASEAN Thailand จัดขึ้นท่ามกลางระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยธุรกิจด้านอินเตอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 240 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 และธุรกิจด้านดิจิทัล อาทิ 5G ไอโอที คลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ คาดว่าจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ GDP ของไทยกว่า 30% ในปี 2573 ส่งผลให้อาชีพกว่า 95% ของไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยนำเอาดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้”

              นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า เพื่อรับมือกับเทรนด์ดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯได้ร่วมมือกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้าง DigiTech ASEAN Thailand ให้เป็นเวทีทางธุรกิจระดับอาเซียนที่พร้อมจะเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลในระดับโลก

พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม

              สำหรับงาน DigiTech ASEAN Thailand 2021 นั้น จัดขึ้นเพื่อสร้างเวทีทางธุรกิจและความรู้ที่รวบรวมบริษัทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 200 บริษัทครอบคลุมกลุ่มผู้ให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจองค์กร โซลูชั่นส์เพื่อความปลอดภัยด้านไซเบอร์ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล ดาต้าและคลาวด์ สมาร์ทโซลูชั่นส์และไอโอที และ5G มานำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำลังมองหาคำตอบเกี่ยวกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลให้กับธุรกิจกว่า 5,000 รายจากทั้งบริษัทขนาดใหญ่และเล็กรวมทุกรูปแบบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี หน่วยงานภาครัฐ สตาร์ทอัพ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

              นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทั้งก่อนงาน ระหว่างจัดงาน และหลังงาน อาทิ การจับคู่เจรจาธุรกิจ สัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญ Tech & Digital Talks เวิร์กชอป สัมมนาออนไลน์ คอร์สเรียนที่มีประกาศนียบัตร และยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลตลอดทั้งปี โดยงานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2564 อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี