กลุ่มทรู ทรานสฟอร์มพนักงานสู่องค์กรดิจิทัล

30 กันยายน 2563

แบ่งปันเทคนิคการบริหารงานด้าน HR กลุ่มทรู .. ทรานสฟอร์มพนักงานก้าวสู่องค์กรแห่งดิจิทัล ไลฟ์สไตล์

30 กันยายน 2563  กลุ่มทรู นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Digital  ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ  แต่ใส่ใจอย่างมากกับการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล เพราะเชื่อว่า คนเป็นปัจจัยสำคัญในการทรานสฟอร์มกลุ่มทรู สู่องค์กรดิจิทัล       เมื่อเร็วๆนี้ ทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เชิญ นางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์   หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรู    เป็นวิทยากรพิเศษหัวข้อ “Building a Better Working World” ในงาน Thailand Management Day ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ความรู้ ข่าวสาร แนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจไทยแก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้สนใจทั่วไป และสื่อมวลชนกว่า 500 คน ซึ่งปีนี้จัดในรูปแบบ Virtual Conference โดยผู้บริหารกลุ่มทรู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทรูมูฟ เอช ร่วมกับ กสทช. และ ซีพี ออลล์ พัฒนาระบบ Mobile ID

JOB EXPO THAILAND 2020 “เครือซีพี” ตีฆ้อง รับสมัครงาน 28,000 ตำแหน่ง

JOB EXPO THAILAND “ทรู” เปิดรับสมัครพนักงานกว่า 3,000 อัตรา

"ทรูไอดี" จับมือ "ช่อง3" จับละครดังลงทุกแพลทฟอร์ม

ได้แบ่งปันองค์ความรู้และเทคนิคในการนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาสร้างสถานที่ทำงานรองรับกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างความยืดหยุ่น เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ ที่ประกอบด้วยการลงทุนปรับทรู ให้เป็นองค์กรแห่งดิจิทัล ครอบคลุมถึงสินค้าและบริการ การมอบประสบการณ์ประทับใจแก่ลูกค้า การพัฒนาขีดความสามารถพนักงานให้ทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการทำงานจากที่บ้านหรือที่อื่นๆ

 

นางสาว ศรินทร์รา ได้เล่าให้ฟังว่า กลุ่มทรู วางเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นผู้นำดิจิทัล ไลฟ์สไตล์  ซึ่งคนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรไปถึงจุดหมายปลายทางได้   ทีมงานด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่มทรู จึงต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะช่วย ทรานฟอร์มพนักงานในองค์กรให้ก้าวพร้อมไปด้วยกัน ซึ่งได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5 ปีที่แล้ว     โดยมีการทำ HR Analytic คนในองค์กร  17000 กว่าคน ต้องรู้จักคนในองค์กร  โดยวิเคราะห์ทั้ง Demographic เรื่องของเพศ อายุ ความต้องการ ไลฟ์สไตล์ และ Geographic ว่าพนักงานเราอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไรและทำ Psychometric test (Psy-tech) เพื่อดูเรื่องของ Motive, Attitude, Values รวมถึงการทำ Predictive Behavior เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มพนักงานได้ตามพฤติกรรมและความสนใจ พร้อมนำข้อมูลที่ได้มา Customize career path เพื่อทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงาน  อีกทั้งองค์กรก็สามารถที่จะพัฒนาคนไปในทิศทางที่ต้องการ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะในอนาคต (Future Skill) สรรหา Talent ด้วยหลักการที่ว่าคนเก่ง recruit คนเก่ง ซึ่งจะได้คนที่ใช่กับองค์กรของเรา ที่เรียกว่า True Next Gen ที่จะเป็น ผู้นำรุ่นใหม่ในองค์กร

นอกจากการเปลี่ยนคนจากที่เคยทำงานตามหน้าที่มาเป็น Agile working ทำงานแบบ Action Learning เป็นทีมเวิร์ก ที่มี Cross Functional Team ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ด้วยเชื่อว่าการทำ Agile working Team ที่เป็น Action Learning Program จริง ๆ จะทำให้คนของเราสามารถพัฒนาและเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ ทรู ยังจัดตั้ง True Digital Academy เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลแก่พนักงาน และเปิดให้นักศึกษาและบุคคลภายนอก มาร่วมเรียนด้วย

ล่าสุด ด้วยความต้องการให้พนักงานมีประสบการณ์ทีดีในการทำงาน ทรู ได้ปรับโฉมออฟฟิศ เป็น Createch Living Space พื้นที่ทำงานตามมุมสวยที่สุด พรั่งพร้อมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี อันจะเอื้อให้เกิดการทำงานที่สนุก เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม เลือกทำงานที่ไหนก็ได้ทุกวัน ที่รวมถึงเกิด Open Culture เกิด Open Mind และมี Fitness center ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลให้ “คนสำราญ งานสำเร็จ” ตอบโจทย์ Well-being เพื่อให้พนักงานทำงานได้เต็มที่