ฟูจิตสึ โชว์4แอพไร้การสัมผัสรับ New Normal

26 มิ.ย. 2563 | 06:54 น.

ฟูจิตสึ พัฒนา 4 โซลูชันหลัก COVID Respond Campaign ที่พร้อมรับมือความต้องการใช้ระบบไอที เพื่อเข้ามาสร้างระยะห่างทางสังคม แบบไร้การสัมผัส ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   รองรับใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19  ที่เกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ที่ประชากรทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้ตนเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะการเข้ามีส่วนร่วมในสังคม ให้เกิดการป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคระบาด ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal)  

ฟูจิตสึ โชว์4แอพไร้การสัมผัสรับ New Normal

นางสาวกนกกมล เลาหบูรณะกิจ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึง การพัฒนาดิจิทัล โซลูชัน ที่ได้คิดค้น นำเสนอและพร้อมติดตั้ง ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์ และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าในภาวะโรคระบาด ครอบคลุมในส่วนการขายสินค้าอุปโภคบริโภค การบริการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การตรวจสอบ คัดกรองโรคระบาด บริการ ณ จุดเข้าออก, จุดรับ-ส่งสินค้า ภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดจากภาวะโควิด-19  ทำให้ทีมงานได้นำเสนอ 4 โซลูชันหลัก COVID Respond Campaign ที่พร้อมรับมือความต้องการใช้ระบบไอที เพื่อเข้ามาสร้างระยะห่างทางสังคม แบบไร้การสัมผัส ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย

1)   Van Sales Business for new normal Application จะเข้ามาช่วยสนับสนุนงานขายการจัดระบบรับ-ส่งสินค้า การสร้างออเดอร์ผ่านระบบออนไลน์ วางแผนเส้นทางการจัดส่ง เช็คสินค้าคงคลัง  บริหารจัดการกิจกรรมการตลาด  เชื่อมต่อช่องทางการชำระเงินกับวิธีการและแพลตฟอร์มที่หลากหลาย  เชื่อมโยงระบบหน้าร้านและระบบการจัดการภายใน  ผ่านโมบายก์แอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับการใช้ชีวิตปกติแบบใหม่ สร้างระยะห่างของการติดต่อ เสริมการสื่อสารแบบไร้การสัมผัสได้มากขึ้น

2)   Cloud Kitchen for New Normal  แอพพลิเคชันที่สนับสนุนสังคมไร้เงินสด ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวและบริหารจัดการในธุรกิจอาหาร ครอบคลุมจาก การจัดการด้านออเดอร์ การคัดสรรเมนูพิเศษโดยเฉพาะสำหรับลูกค้ารายนั้นๆ   ลูกค้าสามารถระบุการบริโภคได้ตั้งแต่การเข้าใช้ แอพพลิเคชัน เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ผลิตหรือเจ้าของร้าน ในการสื่อสาร ว่า ต้องการรับบริการอาหารในรูปแบบใด อาทิ รับประทานที่ร้าน สั่งกลับบ้าน หรือสั่งให้ส่งยังจุดนัดหมาย เพียงใช้ Cloud Kitchen เพื่อบริหารจัดการทุกออเดอร์และความต้องการผ่านคลาวด์เท่านั้น  ที่สำคัญในแอพพลิเคชันนี้ เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของร้านอาหาร สามารถดำเนินการจัดการได้ทุกส่วน  e-menu ที่เฉพาะเจาะจงไปถึงตัวลูกค้า, ดูออเดอร์แบบเรียลไทม์อัพเดทสถานะการขายได้ทันทีว่า ยังมีสินค้าขาย หรือ สินค้าหมด, สร้างโปรแกรมสมาชิกและการสะสมคะแนนได้ ออกแบบโปรโมชั่นการขาย สร้างแคมเปญส่งฟรีในพื้นที่รอบๆ ร้าน วิเคราะห์ยอดขายและสถานะ เชื่อมต่อการชำระเงินได้หลายรูปแบบ และสามารถออกใบเสร็จแบบ E-Receipt สร้างความคล่องตัวในการดำเนินการได้อย่างดี

ฟูจิตสึ โชว์4แอพไร้การสัมผัสรับ New Normal

3)   Health Screening Solution ประกอบด้วยฟังก์ชั่น หน้าจอ แท็บเล็ตที่สามารถ สแกนใบหน้า ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการใส่หน้ากาก ทำให้ลดการสัมผัสโดยตรง รักษาระยะห่าง ลดขั้นตอนที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่มาประชิดตัวในการวัดเทอร์โมมิเตอร์ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน ให้ทำได้ง ปลอดภัย รวดเร็ว ปัจจุบันได้ติดตั้งอุปกรณ์นี้ ที่ทางเข้าห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมเพื่อให้บริการแล้ว

ฟูจิตสึ โชว์4แอพไร้การสัมผัสรับ New Normal

4)   Tracker Application,  แอพพลิเคชันที่สามารถเช็คไทม์ไลน์ ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ครบทุกจุด ทุกการเดินทางของผู้ที่อยูในระบบ ระบุใช้ QR Code ในการแกนเข้า-ออก ใช้งานได้ทั้งระบบแอนดรอยด์และ iOS, มีความคล่องตัวและง่ายในการระบุ  หรือแจ้งเตือน ในพื้นที่ ที่อาจจะมีการติดต่อของโรคระบาดที่มี่ความเสี่ยงสูง รายงานสถานะจริง ณ เวลานั้นๆ และสามารถติดตั้งใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น

ฟูจิตสึได้คิดค้นและพัฒนาทั้ง 4 โซลูชั่นขึ้นในประเทศไทย ให้สอดรับกับ การใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ละโซลูชั่นพัฒนา มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองลูกค้าครอบคลุมการทำงานในทุกฟังก์ชัน เพื่อเตรียมความพร้อมแบบรอบด้าน เน้นสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในช่วงยุค COVID-19 ให้ได้มากที่สุด