จุฬาฯ ติดตั้ง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพงานวิจัยด้าน AI

30 พ.ค. 2563 | 04:10 น.

จุฬาฯ นำระบบ NVIDIA DGX A100™ ช่วยเสริมทัพงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ ดันระบบ AI 5-petaflop เพิ่มจำนวน AI กับโครงการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นสูงสำหรับระบบการฝึกอบรม AI ต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เดินหน้าสู่ Thailand 4.0 สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

ศ.นพ. ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และผู้อำนวยการศูนย์ UTC จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ กำลังมองหาระบบการฝึกอบรม GPU ที่ดีที่สุด ประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกอบรมโมเดล AI จากข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงภาพความละเอียดสูงในเวลาอันสั้น  พร้อมบำรุงรักษาง่าย ระบบที่ใช้ GPU จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ GPU รวมถึงเครื่องมือการจัดการที่เรียบง่าย ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะต้องสามารถรวมเข้ากันและเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่ของเราได้อย่างง่ายดายด้วย

UTC ก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า “หุบเขาแห่งความตาย” หรือช่องว่างระหว่างการวิจัยในมหาวิทยาลัยกับทรัพย์สินทางปัญญาและแอปพลิเคชั่น  การทำงานที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ ศูนย์ฯ นี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและรัฐบาลในการระบุพื้นที่วิจัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ซึ่งแนวโน้มการวิจัยเชิงลึกสำหรับการพัฒนาและการค้า นับเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุฬาฯ ติดตั้ง NVIDIA DGX A100 เสริมทัพงานวิจัยด้าน AI

ปัจจุบันศูนย์ UTC แห่งนี้มุ่งเน้นในการสร้างนวัตกรรม AI ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 ซึ่งมีการระบุว่า 1 ใน 5 เทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านดิจิทัล อินเทอร์เน็ต AI และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว การวิจัยและการประมวลผลด้วยภาษาไทย การประมวลผลภาพและการสนับสนุนด้านการเรียนรู้  อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญและโฟกัสของศูนย์ฯ ก็คือ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นที่ต้องการสูงเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดเป็นอันดับสามของเอเชียโดยมี 1 ใน 4 นั้นจะมีอายุ 60 ปีในปี 2573

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ นุชไพโรจน์ ผู้อำนวยการ AI และดาต้าวิทยาศาสตร์จุฬาฯ กล่าวเสริมว่า สำหรับการทำโครงการของเรา มีความต้องการพลังการประมวลผลที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลง  เนื่องจากกระบวนการเรามีรูปภาพและชุดข้อมูลจำนวนมาก ด้วยประสิทธิภาพของ NVIDIA DGX A100™ ใหม่  เราหวังว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมเสริมศักยภาพการทำงานของศูนย์ฯ ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

NVIDIA DGX A100™ เป็นศูนย์ข้อมูลแบบเร่งความเร็วระดับ 5-petaflop ภายในกล่องที่ให้พลังงานและประสิทธิภาพที่จำเป็นสำหรับนักวิจัย AI โดยมีพื้นฐานบนสถาปัตยกรรมของ NVIDIA Ampere มันบรรจุแปด GPU A100 Tensor Core GPUs เพื่อให้หน่วยความจำ 320GB สำหรับการฝึกอบรมชุดข้อมูล AI ขนาดใหญ่การอนุมานและปริมาณงานการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยี GPU หลายอินสแตนซ์ สามารถรองรับปริมาณงานที่น้อยลงได้หลายอย่าง โดยแบ่งพาร์ติชัน DGX A100 เป็น 56 อินสแตนซ์ เมื่อรวมกับประสิทธิภาพความเร็วสูงในตัว NVIDIA®Mellanox® การเชื่อมต่อเครือข่าย HDR นั้น DGX A100 จะสามารถตอบสนองโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นสำหรับศูนย์วิจัย
 
การสนับสนุนการวิเคราะห์ AI การฝึกอบรมและการอนุมานบนแพลตฟอร์มเดียวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดถึง 20 เท่า เหนือกว่ารุ่นก่อน NVIDIA DGX A100 จะมอบทรัพยากรคอมพิวเตอร์และประสิทธิภาพสูงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้เพื่อผลักดันการวิจัย การปรับใช้ Chulalongkorn UTC DGX A100 นั้นสร้างจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของ NVIDIA กับมหาวิทยาลัยผ่านห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) ที่ทำงานในโครงการวิจัย AI โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมและโหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย NVIDIA AI Technology Center ของเรา” Dennis Ang ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรกล่าว SEA และ ANZ Region ที่ NVIDIA สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม DGX A100 ได้ที่ https://www.nvidia.com/dgxa100