หัวเมืองใหญ่แห่ผุด”เมตาเวิร์ส” ดันตลาดโต 3.67 หมื่นล้าน

03 ก.ย. 2565 | 00:30 น.

หัวเมืองใหญ่ แห่ผุดสร้างอาณาจักรเมืองเสมือน สมาคมเมตาเวิร์สไทย คาด 4 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สไทยมูลค่าแตะ 3.67 หมื่นล้าน เร่งสร้างมาตรฐานเชื่อมต่อเมตาเวิร์สไทย ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างประสบการณ์ผู้ใช้

นายนที เทพโภชน์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สไทยและผู้ก่อตั้ง และหัวหน้าผู้ประสานงาน โครงการ เชียงใหม่ คริปโต ซิตี้ เปิดเผยว่า ขณะนี้เมตาเวิร์สของไทยอยู่ในจุดเริ่มต้น สมาคมฯคาดว่าภายใน 4 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส และธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย จะมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.67 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้ในไทยมีเมตาเวิร์สอยู่ประมาณ 16-17 แห่ง

หัวเมืองใหญ่แห่ผุด”เมตาเวิร์ส” ดันตลาดโต 3.67 หมื่นล้าน

ขณะที่มีอย่างน้อย 5 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และระยอง ที่มีโครงการพัฒนาเมตาเวิร์สขึ้นมา ซึ่งแต่ละจังหวัดมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกัน อย่างเช่น ภูเก็ตเน้นสุขภาพ และท่องเที่ยว ขอนแก่นมุ่งการศึกษา เชียงใหม่มุ่งท่องเที่ยว สัมมนา โดยปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทพัฒนาเมืองต่างๆ มุ่งพัฒนาโครงการเมตาเวิร์ส เพราะจับต้อง เข้าใจง่ายกว่า บล็อกเชน หรือสินทรัพย์ดิจิทัล และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความคุ้นเคยกับเกมจำลอง โดยเมตาเวิร์ส ถือเป็นจุดเชื่อมโยงคนระหว่างรุ่นได้เป็นอย่างดี

 

นายนที กล่าวต่อไปอีกว่าขณะนี้สมาคมฯ กำลังร่วมกันพัฒนามาตรฐานการเชื่อมต่อระหว่างเมตาเวิร์สของไทยขึ้นมา เพื่อให้ผู้จัดทำเมตาเวิร์ส นำไปใช้พัฒนาเมตาเวิร์ส โดยเล็งเห็นว่าการที่ต่างคนต่างพัฒนาเมตาเวิร์สของตัวเองขึ้นมาโดยไม่มีการเชื่อมต่อกัน ท้ายสุดไม่สามารถอยู่รอดได้ เพราะแย่งฐานผู้ใช้กันเอง การเชื่อมต่อเมตาเวิร์ส จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกัน สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับผู้ใช้ และสามารถแข่งขันยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศได้

หัวเมืองใหญ่แห่ผุด”เมตาเวิร์ส” ดันตลาดโต 3.67 หมื่นล้าน

นายพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติเวิร์ส เอ็กเปอร์ท จำกัด (Multiverse Expert : MEX) สตาร์ทอัพ ผู้พัฒนาเทคโนโลยี เมตาเวิร์ส (Metaverse) และบล็อก กล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดโดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ อาทิ เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เชียงใหม่ คริปโต ซิตี้ นครราชสีมา หรือโคราช ภายใต้โปรเจ็กต์ เวลาเวิร์ส ขอนแก่น ภายใต้โครงการขอนแก่น เมตาเวิร์ส , ภูเก็ต ที่กำลังนำร่องพัฒนาเมตาเวิร์สหรือ ระยอง ที่กำลังนำสร้างเมตาเวิร์สขึ้นเป็นเพื่อใช้ซื้อขายคาร์บอนเครดิต

 

อย่างไรก็ตาม มองว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งการพัฒนาเมตาเวิร์สอาจต้องใช้เวลา โดยแต่ละจังหวัด ต้องมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ที่ชัดเจน โดยรูปแบบของเมตาเวิร์ส มี 2 รูปแบบ คือ 1. ภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาเมตาเวิร์สขึ้นมาเพื่อสร้างคอมมิวนิตี้ ก่อนสร้างบิสซิเนสขึ้นมา และ 2. เริ่มต้นด้วยบิสซิเนสเลย ทั้งนี้มองว่าการพัฒนาเมตาเวิร์สของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จนั้นถ้าไม่มีการทำธุรกิจไม่น่าจะไปรอด

หัวเมืองใหญ่แห่ผุด”เมตาเวิร์ส” ดันตลาดโต 3.67 หมื่นล้าน

เชียงใหม่ คริปโต ซิตี้ เริ่มต้นจากได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชน แต่ตอนนี้กำลังมองเรื่องการทำครีเอทีฟ อีเว้นต์ การนำเมตาเวิร์สมาใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่วนเวลาเวิร์ส ที่โคราช โมเดลชัดเจน ต้องการเป็นเมืองไลฟ์สไตล์ ให้ภาคเอกชนในจังหวัดเข้ามาทำธุรกิจ เป็นกึ่งๆ อีคอมเมิร์ซ ขณะที่ระยอง วางแผนการพัฒนาเมตาเวิร์ส เพื่อลดปัญหาคาร์บอนในชุมชน เปิดให้มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิต”

 

นายพงศ์วุฒิ กล่าวต่อไปอีกว่าท้ายสุดการมีเมตาเวิร์สของจังหวัดขึ้นมาเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะไปรอด โดยต้องการเชื่อมต่อเมตาเวิร์สของแต่ละจังหวัดเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดการร่วมมือ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้สมาคมเมตาเวิร์สไทย กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเรื่องมาตรฐานการเชื่อมต่อเมตาเวิร์ส

ด้านนายธนภัทร อุทวราพงศ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง เดอะบีท พร็อพเพอร์ตี้ เทค และผู้แทนสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor-AWC) ผลักดันให้พื้นที่อันดามัน ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา และกระบี่ ยกระดับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ สู่เมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดเมืองสวรรค์ สู่บาดาล “สุขภาพ ศรัทธา ปัญญา สู่ Wellness Digital City” โดยที่ผ่านมาหน่วงานภาครัฐ ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่กะรนเวลเนสแซนด์บ็อกซ์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาทางกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ขนาดเล็ก เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ทั่วทั้งระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน

 

ขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการพัฒนา Metaverse โดยเบื้องต้นจะสร้างเป็นชุมชนขึ้นมาให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่ 6,000 ราย ที่มีพนักงาน 6 แสนคน ใช้เป็นช่องทางสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาบนโลกเสมืองจริง และมองหาโอกาสหรือช่องทางในการทำธุรกิจ รวมถึงเป็นช่องทางสร้างการรับรู่ และประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ