svasdssvasds

ติงส์ ออน เน็ต ผนึก ไอว่า ออล เสริมแกร่ง IoT ขับเคลื่อนสังคม - เศรษฐกิจ

06 ต.ค. 2564 เวลา 9:06 น.

ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เดินหน้าภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยไอโอที สยายปีกไอโอทีอีโคซิสเต็ม ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัท ไอว่า ออล จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรม ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า IoT โซลูชัน

นางสาวกรวรรณ ธนศิริพร ประธาน บริษัท ไอว่า ออล จำกัด เปิดเผยว่า "ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีไอโอทีของภาคประชาชน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ติงส์ ออน เน็ต จะเสริมความแข็งแกร่งให้ ไอว่า ออล ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาและผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหลากหลายอุตสาหกรรมครอบคลุมทั้ง IT and Mobile Solution, Big Data, IoT, Data Science และ AI สำหรับการพัฒนาคน พัฒนาเมือง ตลอดจนให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว"

ติงส์ ออน เน็ต ผนึก ไอว่า ออล เสริมแกร่ง IoT ขับเคลื่อนสังคม - เศรษฐกิจ

ด้าน นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด กล่าวว่า การผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี IoT โครงข่าย และโซลูชันที่ทรงพลังและเชื่อถือได้จาก ติงส์ ออน เน็ต เข้ากับ ไอว่า ออล ที่เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย จะช่วยขยายตลาดผู้ใช้งาน ฐานลูกค้าในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงผลักดัน พัฒนา และต่อยอดการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทยให้กว้างขวางหลากหลายมากขึ้น

อีกทั้งสนับสนุนภาคธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่ Industrial IoT Ecosystem และอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 รวมถึงตอกย้ำบทบาทของ ติงส์ ออน เน็ต ในฐานะผู้นำบริการโครงข่ายและโซลูชันด้านไอโอทีชั้นนำของประเทศไทย

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด