ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"royal"

  ข่าวพระราชสำนัก

  "กรมสมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ให้กำลังใจ” บุคลากรทางการแพทย์

  กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ 

  29 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  'กรมพระศรีสวางควัฒน' พระราชทาน “วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม” ให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เสี่ยง

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ  พระราชทาน "วัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม" 25,600 โดส ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้รายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง ทรงมีพระดำรัสถ้าไม่แก้ไข คนไทยจะทุกข์ทรมานมากกว่านี้ 

  23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:38 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ‘ในหลวง’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ “ทูตบรูไน-ชิลี” กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

  ‘ในหลวง’ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ “บรูไน – ชิลี” กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

  23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:18 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ในหลวงทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ

  12 มิ.ย. 2564 เวลา 3:30 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.8

  กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 8

  09 มิ.ย. 2564 เวลา 9:00 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  “ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุก

  “ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พร้อมพระราชทาน "รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย" และ "รถต่อพ่วงชีวนิรภัย" เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อโควิด19 เชิงรุก

  07 มิ.ย. 2564 เวลา 14:33 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน "ถุงพระราชทานกำลังใจ" เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

  ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม 49 แห่ง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 

  04 มิ.ย. 2564 เวลา 13:48 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ในหลวง พระราชินี พระราชทาน 'ถุงพระราชทานกำลังใจ' แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนาม

  ในหลวง พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

  03 มิ.ย. 2564 เวลา 14:53 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 'พระราชินี'

  “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

  03 มิ.ย. 2564 เวลา 10:00 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

  ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

  03 มิ.ย. 2564 เวลา 8:16 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

  03 มิ.ย. 2564 เวลา 4:22 น.

  ข่าวพระราชสำนัก

  พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการอัยการ 973 ราย 

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 973 ราย

  02 มิ.ย. 2564 เวลา 15:01 น.