ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"MSME"

  CEO

  บอร์ดสสว. เคาะงบ 1.22 พันล้าน ช่วย MSME ฟื้นฟูธุรกิจ

  บอร์ดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2565 จำนวน 1,224.8801 ล้านบาท มุ่งเป้าให้ MSMEs อยู่รอดหลังการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 “นายก”กำชับใช้งบให้คุ้มค่าช่วยคนตัวเล็ก

  25 ส.ค. 2564 เวลา 7:57 น.

  SME

  SEED แนะ 6 มาตรการไมโคร SMEs ประคองตัว

  SEED แนะ 6 ปัจจัยด้านความสามารถในการปรับตัว เพื่ออยู่รอดของ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงกลุ่ม Micro หรือ MSME ในกลุ่มธุรกิจภาคสังคมและธุรกิจสีเขียวของไทย ในช่วงการระบาดของโควิด-19

  05 พ.ย. 2563 เวลา 9:51 น.