ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"เพิกถอนคำสั่ง"

  ธุรกิจท่องเที่ยว

  ศาลสั่งถอนคำสั่งบังคับคดีเชียงใหม่ ให้ขาย "โรงแรมดาราเทวี" ตามกำหนด

  ศาลเชียงใหม่ สั่งเพิกถอนคำสั่งที่ผิดกฏหมายของเจ้าพนักงานบังคับคดีเชียงใหม่เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ขาย โรงแรมดาราเทวี ต่อตามกำหนด

  25 พ.ย. 2564 เวลา 11:30 น.

  ตลาดเงิน - ตลาดทุน

  ศาลปกครองกลาง เพิกถอนคำสั่ง ก.ล.ต.กรณีลงโทษ"ชญานี โปขันเงิน"

  ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่ง "ไม่ชอบด้วยกฏหมาย" ของ ก.ล.ต " กรณี "ชญานี โปขันเงิน" 

  30 เม.ย. 2563 เวลา 5:56 น.