svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"วัวแดง"

การค้า-การเกษตร

สหภาพฯ ค้าน นำโลโก้ “ไทย-เดนมาร์ค” จำหน่ายนมผง สำหรับทารก

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค.ฯ แถลงการณ์ จุดยืน ค้าน นำโลโก้ “ไทย-เดนมาร์ค” จำหน่ายนมผง สำหรับทารก เสนอให้ชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดจน ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน

26 พ.ย. 2565 เวลา 10:49 น.

การค้า-การเกษตร

ยืนยัน ไม่มีการขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ

“มนัญญา” ยืนยัน ไม่มีการขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ เผยเป็นเพียงการให้สิทธิ์การใช้แบรนด์ เฉพาะ “นมผง เลี้ยงทารก” เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีและแบ่งปันผลประโยชน์ เบื้องต้น อ.ส.ค.อยู่ระหว่างหารืออัยการสูงสุด

24 พ.ย. 2565 เวลา 12:09 น.

การค้า-การเกษตร

ยืนยัน ไม่มีการขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ

“มนัญญา” ยืนยัน ไม่มีการขายแบรนด์วัวแดงให้ต่างชาติ เผยเป็นเพียงการให้สิทธิ์การใช้แบรนด์ เฉพาะ “นมผง เลี้ยงทารก” เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขถ่ายทอดเทคโนโลยีและแบ่งปันผลประโยชน์ เบื้องต้น อ.ส.ค.อยู่ระหว่างหารืออัยการสูงสุด

24 พ.ย. 2565 เวลา 12:09 น.

การค้า - การเกษตร

เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2565 ตรงกับวันไหนเช็คที่นี่

เทศกาลโคนมแห่งชาติ 2565 ตรงกับวันไหนเช็คที่นี่    งานที่ส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมไทยมีศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ

28 ธ.ค. 2564 เวลา 4:40 น.

การค้า - การเกษตร

"เฉลิมชัย" แจกนมวัวแดงสู้ภัยโควิด

เกษตรฯ ส่งมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทยเดนมาร์ค 21 หน่วยงานในสังกัด หวังมอบกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่าโควิด

21 เม.ย. 2563 เวลา 8:55 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด