svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"พระราชทานยศทหาร"

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์และพระราชทานยศนายพลทหาร-ตำรวจ 13 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ทั้งทหารชั้นสัญญาบัตรระดับนายพล และนายพลตำรวจ รวมจำนวน 13 นาย

25 พ.ย. 2565 เวลา 8:03 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดํารงตําแหน่ง 10 นาย "พลตรีหญิง คุณหญิงวิมล ทองพายัพ" เป็น พลโทหญิง พร้อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 1 นาย

24 พ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ทหารชั้นสัญญาบัตร 260 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวนรวมทั้งสิ้น 260 นาย

24 พ.ย. 2565 เวลา 13:33 น.

การเมือง

พระราชทานยศ-คืนเครื่องราชฯ แก่ พลอาสาสมัคร พงศกร บุญส่ง ขรก.ในพระองค์

 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ร้อยตรี แก่ พลอาสาสมัคร พงศกร บุญส่ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เป็นกรณีพิเศษ 

12 พ.ย. 2565 เวลา 2:40 น.

การเมือง

พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้มียศสูงขึ้น รวมจํานวน 45 นาย

11 พ.ย. 2565 เวลา 12:20 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 13 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 9 ราย พร้อม โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารแก่ผู้พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 4 ราย

05 พ.ย. 2565 เวลา 0:18 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ แก่ “7 นายทหารหญิง” ได้เลื่อนยศสูงขึ้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร แก่ “7 นายทหารหญิง” ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เป็นระดับร้อยโทหญิง – ร้อยตรีหญิง

04 พ.ย. 2565 เวลา 23:57 น.

การเมือง

เปิด 47 แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง ติดยศ“พลโท-พลตรี”วาระโยกย้ายทหาร ต.ค.65 

การโยกย้ายทหารระดับนายพล 765 รายล่าสุด พบมีการแต่งตั้ง “แม่ทัพ-ผบ.คุมกำลัง” รวมทั้งหมด 47 ราย ได้เลื่อนชั้นติดยศ"พลโท-พลตรี"ใหม่

11 ก.ย. 2565 เวลา 9:55 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 530 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระตุลาคม 2565 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 530 ราย

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:37 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารและเครื่องราชฯ กรณีพิเศษ แก่ 2 ทหารที่เสียชีวิต

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ แก่ สิบเอก นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์ และ สิบตรี เอกชัย มูเค็ม เป็น ร้อยโท ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย”เป็นกรณีพิเศษ

27 ส.ค. 2565 เวลา 10:55 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 731 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 173 ราย พร้อมพระราชทานยศทหารอีกจำนวน 558 ราย

26 พ.ค. 2565 เวลา 13:06 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 140 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จํานวน 140 นาย

05 เม.ย. 2565 เวลา 12:14 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด