svasdssvasds

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ"พระราชทานยศตำรวจ"

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์และพระราชทานยศนายพลทหาร-ตำรวจ 13 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ทั้งทหารชั้นสัญญาบัตรระดับนายพล และนายพลตำรวจ รวมจำนวน 13 นาย

25 พ.ย. 2565 เวลา 8:03 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และ ตํารวจชั้นนายพล รวม 11 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดํารงตําแหน่ง 10 นาย "พลตรีหญิง คุณหญิงวิมล ทองพายัพ" เป็น พลโทหญิง พร้อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 1 นาย

24 พ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

การเมือง

พระราชทานยศขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร-ตํารวจชั้นสัญญาบัตร 45 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร และตํารวจชั้นสัญญาบัตร ให้มียศสูงขึ้น รวมจํานวน 45 นาย

11 พ.ย. 2565 เวลา 12:20 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ 84 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “ร้อยตํารวจตรี” เป็นกรณีพิเศษแก่ตํารวจชั้นประทวนยศดาบตํารวจ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ 70 ราย พร้อมพระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 11 ราย และพระราชทานยศตำรวจที่ทุพพลภาพหรือพิการ 3 ราย

26 พ.ค. 2565 เวลา 13:39 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร 9 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 9 นาย

05 เม.ย. 2565 เวลา 13:11 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ“พลตำรวจเอก-พลตำรวจตรี”เป็นกรณีพิเศษ 35 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ แก่ตํารวจที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล รุ่นที่ 22  ปีงบประมาณ 2565 จํานวน 35 ราย  ตั้งแต่ยศ พลตำรวจเอก ถึง พลตำรวจตรี

28 ก.พ. 2565 เวลา 12:44 น.

ข่าวทั่วไป

โปรดเกล้าฯ ขรก.ในพระองค์ให้ดํารงตําแหน่ง-พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง และพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล 3 นาย พล.ต.ต.พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า และ พล.ต.ต.วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ครองยศ พล.ต.ท. ขณะที่ พ.ต.อ.ณัฐพล พงศ์พยุหะ ครองยศ พล.ต.ต.

25 ส.ค. 2564 เวลา 14:55 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร 18,099 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร จํานวน 18,099 ราย

21 ส.ค. 2564 เวลา 1:55 น.

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด